Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.083.976

Domáhání se dluhu u Čecha žijícího v cizině

Odesláno: 
Otevřeno 199 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ex-partner mi dluží od 11/2020 peníze, jedná se o menší, pro mě ale podstatnou částku.
Ex-partner je Čech žijící v Tanzanii, kde distribuuje český výrobek a provozuje safari pro české turisty. Protože v době vzniku dluhu jsme byli parnteři ve fázi rozchodu a šlo o to, že mi partner nechtěl vrátit peníze v hotovosti, protože bych prý neměla kde vyměnit tanzánskou měnu, nemám písemné podklady, pouze emailovou korespondenci, ze které je patrné, že jsem zaslala ex-partnerovi své číslo účtu a rozpis částky (16/11/2020), připomínku (30/11/2020), další připomínku (11/01/2021). Následně se ex-partner 15/02/2021 emailem omluvil za prodlevu v placení s tím, že přišel o telefon s českou SIM kartou a nemůže dělat online platby, a že 03/04 za ním přiletí matka s novou SIM a vše ihned vyřešíme. Po mé další urgenci 13/04/2021 se již ex-partner neozval – domnívám se, že důvodem je neochota splatit závazek. Ráda bych se zeptala, jestli je možné domáhat se dluhu u českého občana žijícího v cizině (přičemž v ČR platí alimenty na děti a podnikání má přímo navázano na ČR) a v případě, že zprávu o dluhu mám pouze v neformální, emailové a ne zcela explicitní podobě.
Děkuji.
 
Dobrý den,

dluh vymáhejte v rámci občanského soudního řízení, kdy podejte žalobu o zaplacení dluhu k okresnímu soudu dle trvalého bydliště expartnera či dle jeho posledního hlášeného bydliště (§ 86
(1) občanského soudního řádu:  Jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště). Dle § 87 zákona o mezinárodním právu soukromém bude soud spor posuzovat dle českého práva. K žalobě doložte veškerou komunikaci s dlužníkem, smlouva o půjčce či o úvěru (v případě, že jste si sjednali i smluvní úroky) nemusí být sjednána písemně (vizte §§ 2390 až 2400 občanského zákoníku), nicméně je nutno doložit její existenci. V žalobě pak uveďte datum splatnosti dluhu, tj. den, do kdy nejpozději měl být dluh uhrazen (patrně dle data ve Vaší první výzvě k uhrazení dluhu). Od dalšího dne pak můžete žádat rovněž úroky z prodlení v zákonné výši. Vzor žaloby naleznete v odkazu níže. Píšete, že dlužník má oficiálně podnikatelskou činnost založenou v ČR, proto pokud by dluh dobrovolně ani na základě rozsudku neuhradil, je šance, že bude následně exekučně vymožen z jeho majetku v ČR.

https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/zaloby-soud/zaloba-veritele-o-zaplaceni-pujcky-vzor-ke-stazeni