Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.097.948

vyúčtování záloh na služby v bytě

Odesláno: 
Otevřeno 408 x
1 odpověď
 
Dobrý den. Pronajímatel nám za několik let nedal žádné vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu, ačkoliv jsme ho každoročně k tomu vyzývali doporučeným dopisem. Dali jsme tak žalobu k soudu na řádné předložení vyúčtování a zaplacení pokuty za prodlení s vyúčtováním ve výši 50 Kč/den v souladu s §13 zákona č. 67/2013 Sb. Majitel odepsal soudu, že si s 2/3 většinou nájemníků ujednal výši pokuty za prodlení pouze 3 Kč za den s odkazem na par. 13 odst. 2 zákona 67/2013 Sb. (poznámka: všichni zbývající nájemníci jsou jeho známí a příbuzní a tudíž se domnívám, že to je jenom fiktivní ujednání). Navíc nás nikdy o tomto ujednání neinformoval. Platí takové ujednání, když jsme o něm nebyli informováni? Jak bych mohla dokázat, že je fiktivní nebo ujednané až po mé žalobě?
 
Dobrý den,
v souladu s § 1 odst. 4 zákona č. 67/2013 Sb. musí mít veškerá ujednání písemnou formu. Pronajímatel tedy musí soudu doložit písemnou dohodu s 2/3 většinou nájemníků. Není však vyžadován ověřený podpis účastníků dohody, proto nelze nijak prokázat, zda byla dohoda skutečně uzavřena před podání žaloby. Prokázání antidatování dohody je pak Vaší povinností. Můžete žádat výslech svědků k této skutečnost, nicméně vzhledem k příbuzenskému vztahu s žalovaným lze předpokládat, že potvrdí uzavření dohody již před podáním žaloby. Rovněž ze zákona nevyplývá povinnost informovat všechny nájemníky o takové dohodě, dle mého názoru je však takové jednání, resp. opomenutí, jednáním proti dobrým mravům, čili neplatné, proto soud na tuto skutečnost upozorněte.