Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.810.881

darovací smlouva.

Odesláno: 
Otevřeno 99 x
3 odpovědi
 
V r. 2010 můj bývalý manžel 73 let, daroval své druhé ženě 1/2 svého bytu. Je nemocný, jak bude vypadat dědictví s ohledem na naše dvě děti. Třeba se bývalý manžel uzdraví, ale zemře jeho žena. Komu připadne 1/2 bytu darovaná této ženě? Děkuji
 
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že Váš bývalý manžel své současné manželce darovat 1/2 bytu, pak jsou podílovými spoluvlastníky bytu a předmětem dědictví bude pouze jeho druhá polovina bytu. Tuto druhou polovinu pak dle zákonné dědické posloupnosti zdědí rovný dílem jeho manželka a obě děti, každý tedy 1/6 bytu. Manželka by pak vlastnila 4/6 bytu. Pokud by manželka zemřela dříve, než Váš bývalý manžel, pak manželovu polovinu zdědí rovným dílem obě děti, tj. každý 1/4 bytu. Polovinu bytu manželky by po její smrti dle zákonné posloupnosti zdědily opět rovným dílem její děti a manžel. Pokud děti nemá, pak by celou 1/2 bytu zdědil manžel a tu pak po jeho smrti dědily Vaše děti. Tím by zdědily celý byt, každý jeho ideální 1/2 a staly by se tak spoluvlastníky.
 
v r. 2002 rozvod, rozdělení rod. domku pro užívání. Býv. man. se oženil a daroval své ženě 1/2 bytu. čili 1/4 r. domku v r. 2012. Čili i mého majetku. Jak se na toto dívá spravedlnost? . HOST 7900