Počet stránek ve webu: 42.859

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.001.670

Věcné břemeno na pozemku

Odesláno: 
Otevřeno 250 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
soused si tajně do našeho pozemku natáhl ke své tehdy nelegální stavbě sítě, posléze byla stavba dodatečně zkolaudována.
Na sítě v zemi jsme přišli náhodou cca po 10ti letech, v KN samozřejmě nejsou. Nyní chceme pozemek prodat, ale prodej se tímto zkomplikoval. děkuji
 
Dobrý den,

pokud byly inženýrské sítě skutečně vybudovány bez jakékoliv dohody s Vámi, jakožto majiteli pozemku, pak nebude splněna podmínka dobré vůle, jakožto nezbytná podmínka k vydržení věcného břemene vedení inženýrské sítě a jedná se tak o černou stavbu. Je tedy nutné „stavbu“ nechat odstranit nebo dodatečně povolit. Doporučuji Vám tedy obrátit se na místně příslušný stavební úřad, kam podáte podnět k odstranění černé stavby – inženýrské sítě vedoucí přes Váš pozemek k sousednímu pozemku, kdy stavební úřad následně zahájí řízení o odstranění stavby - v tomto řízení může stavební úřad také stavbu dodatečně povolit, jestliže soused doloží veškeré podklady, které jsou k povolení takové stavby dle zákona vyžadovány.