Počet stránek ve webu: 40.611

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.572.445

Uplatnění pojištění mobilního telefonu

Odesláno: 
Otevřeno 68 x
1 odpověď
 
Dobrý den, prosím o postup k uplatnění pojistky. Nesouhlasil jsem. Vyrozumění pojišťovny: "Na základě Vámi zaslaného odvolání došlo k důkladnému přezkoumání vyřešení škodní události 331903 ve spolupráci s pojišťovnou Maxima, a. s. a v souladu s příslušnou Rámcovou pojistnou smlouvou O2 HW 1/2015, kterou se řídí Vaše pojištění, včetně postupů při její likvidaci. Neshledali jsme však žádný důvod pro přehodnocení našeho předchozího stanoviska.
Uživatelka seděla na pohovce se zařízením v ruce, na kterém telefonovala. Po hovoru uživatelka zařízení odložila na tuto pohovku a šla do kuchyně vařit večeři. Zařízení bylo odloženo na pohovce před polštářem, který poté co se uživatelka zvedla, spadl na zařízení. Pojištěný následně přišel do místnosti a sedl si na zmíněný polštář na pohovce, přičemž nevěděl, že je pod ním pojištěné zařízení. Přisednutím došlo k poškození. Z výše uvedeného popisu nevyplývá, že by k poškození Vašeho zařízení došlo nahodile dle výše citované definice pojištěného rizika. Máme za to, že k poškození nedošlo v důsledku náhlé a neočekávané události. Naopak Vámi poskytnutý popis vzniku poškození spíše napovídá, že zařízení bylo poškozeno bez působení vnějších sil.
 
Dobrý den,

z Vašeho dotazu bohužel nemohu posoudit, zda je Váš nárok oprávněný či nikoliv. Jestliže nesouhlasíte s vyjádřením pojišťovny, obraťte se na advokáta, který se specializuje na pojišťovací právo a náhradu škody, který věc posoudí a případně pojišťovně zašle písemnou výzvu k vyplacení pojistného plnění, která má pro pojišťovnu značnou váhu. Rovněž je dobré zkontaktovat Vašeho finančního poradce, který Vám pojištění sjednával (a to pokud možno vždy při vzniku škody).
Pokud by pojišťovna nadále trvala na svém názoru o neoprávněnosti uplatněného nároku, můžete se bránit soudně.