Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.541.980

osvojení a výživné pro neprovdanou matku

Odesláno: 
Otevřeno 33 x
1 odpověď
 
S bývalým přítelem mám 1,5roční dítě a v květnu 2019 jsem podala k soudu návrh na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem a výživné pro neprovdanou matku. Již proběhla dvě jednání, další je naplánované na duben 2020. Pokud se žalovaný proti rozsudku odvolá, vše se může ještě dost protahovat. O dítě neprojevuje zájem a nestýká se s ním. Nyní mám přítele, který si chce moje dítě osvojit. Zajímá mě, jaký vliv na výše uvedenou vyživovací povinnost žalovaného by mělo, kdyby k osvojení došlo ještě před právní mocí rozsudku o tomto výživném. Než bude rozsudek pravomocný, dosáhne nejspíš dítě věku dvou let, tudíž stanovené výživné bude muset žalovaný platit zpětně. Pokud dojde k osvojení před zaplacením stanoveného výživného, ruší se tím zpětně tato povinnost?
 
Dobrý den,

otec dítěte má vyživovací povinnost vůči dítěti i jeho matce dokud je zapsán v rodném listě jako otec tohoto dítěte. Jakmile nabude právní moci rozhodnutí soudu o osvojení dítěte Vaším současným přítelem, zanikne vyživovací povinnost biologického otce. V řízení o výživné a úhradu nákladů neprovdané matce tak může být výživné neprovdané matce přiznáno jen do data pravomocného osvojení. Samozřejmě biologickému otci zůstane povinnost uhradit výživné zpětně.