Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.048

vypořádání dědictví po otci

Odesláno: 
Otevřeno 241 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
v rámci vypořádání dědictví po zemřelém otci (manželka a 3 sourozenci), vzhledem k tomu, že nejsme schopni se domluvit, tak matka požaduje, abychom se všichni vzdali dědictví v její prospěch s tím, že po ukončení dědického řízení majetek rozdělí mezi nás tři.
Dle jejího vyjádření jeden sourozenec dostane většinu - ten s tím souhlasí, (matka chce rozdělit nejen majetek po otci, ale i svůj) a zbytek chce prodat a peníze rozdělit mezi zbývající dva sourozence.
Pro klid v rodině bych jí chtěla vyhovět, ale také mít nějakou pojistku, abych alespoň obdržela nějaké dědictví po otci.
Lze to udělat v rámci dědického řízení u notáře tak, že se vzdám dědictví ve prospěch matky s tím, že u notáře bude v zápise uvedeno, že např. do tří let mi matka vyplatí odpovídající podíl z dědictví po otci?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,

Vy jakožto dcera jste tzv. nepominutelný dědic a máte nárok alespoň na tzv. povinný díl (§ 1642 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník). Výše povinného dílu pro zletilého dědice pak činí alespoň čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu. Váš zákonný dědický podíl činí ¼ z pozůstalosti, a povinný díl tedy činí 1/16 z pozůstalosti.
Obecně nelze dědictví odmítnout s podmínkou či výhradou – tedy že by matka byla povinna cca do 3 let Vás vyplatit. Takové odmítnutí by bylo neplatné. Vy však jako nepominutelný dědic můžete dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu (vizte níže § 1485 věta druhá). V takovém případě byste v rámci dědického řízení zdědila podíl ve výši 1/16 dědictví. Povinný díl se však vždy vyplácí v penězích.


§ 1485
(1)  Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout; smluvní dědic však jen, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno. Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu.