Počet stránek ve webu: 41.368


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.752.838

Platba za únik vody

Odesláno: 
Otevřeno 107 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
proběhla u nás každoroční revize elektrického kotle, při které servisní technik odhalil vadnou nekvalitní součástku. Ta způsobovala velký únik vody přímo do odpadu. Bylo nám technikem řečeno, že se jedná o závadu, kterou jsme při běžném užívání kotle a jeho údržbě neměli šanci zjistit (kotel jinak normálně fungoval). Zaplatili jsme za revizi i novou součástku. Firma, která nám byt pronajímá po nás chce však zaplatit ještě vodné a stočné za tento únik. Mají právo po nás tuto platbu požadovat?
 
Dobrý den,

mám za to, že pronajímatel nemá na částku za vodné a stočné za unik vody nárok, neboť jste nezanedbal vaši povinnost pečovat řádně o předmět nájmu. Bylo by vhodné mít však písemně od odborníka tuto skutečnost potvrzenu, abyste mohl pronajímateli doložit, že nešlo o Vaše zanedbání řádné péče o předmět nájmu.