Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.083.377

Zjištění nepřiznaných příjmů v civilním řízení

Odesláno: 
Otevřeno 191 x
1 odpověď
 
V řízení o výživném pro neprovdanou matku žalovaný uvádí, že je po autonehodě v dlouhodobé prac. neschopnosti, doložil velmi neurčitou lék. zprávu, dle níž není objektivní důvod k několikaměsíční PN, a ze strany žalovaného se jedná jednak o snahu dosáhnout placení co nejnižšího výživného a jednak získat od viníka nehody co nejvyšší odškodnění. Jakým způsobem lze zjistit informaci o jeho nepřiznaném příjmu z odškodného, náhrady ušlého výdělku apod?
 
Dobrý den,

pokud jde o jednorázový příjem z odškodnění, pák Vám nezbude, než na tuto skutečnost v rámci soudního řízení upozornit (např. formou dotazu při podání svědecké výpovědi žalovaného), případně vyhledat jako svědka viníka nehody (či alespoň jeho vyjádření), pokud je Vám tato osoba známa. Výše částky za odškodnění by pak také měla vyplývat z výpisů z účtů žalovaného, pokud byl soudem vyzván k jejich doložení.
Pokud pak jde o jeho údajnou pracovní neschopnost, pak můžete soudu navrhnout vydání znaleckého posudku k posouzení zdravotního stavu žalovaného a jeho schopnosti vykonávat zaměstnání či jinou výdělečnou činnost. Soudu také doložte průměrnou výši příjmů, jakých lze dosáhnout v daném regionu při obdobném vzdělání či kvalifikaci, jako má žalovaný (soud si může také sám vyžádat zprávu o průměrných výdělcích z úřadu práce).