Počet stránek ve webu: 43.166

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.067.965

Čerpací stanice vedle mého pozemku.

Odesláno: 
Otevřeno 220 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Můj soused je soukromý zemědělec a já jsem momentálně zjistil, že si hned u mé zahrady zřídil čerpací stanici pro své zemědělské stroje. Dokud to byl jen 200l sud s naftou na vozíku, tak mi to nevadilo, ale teď už tam má větší cisternu a naftu mu vozí firma přímo.
Tuto nádrž má hned u plotu mé zahrady v dřevěné „boudě“ vzdálené cca. 10 metrů od mého domu. Chtěl bych se zeptat zda mám šanci se proti tomu nějak bránit, protože mám strach jak z kontaminace mého pozemku naftou (chci tam pěstovat zeleninu), tak z možného nebezpečí požáru. Na svém pozemku si tím pádem nemohu ani opéct buřty. Má tam i postřikovač což mi taky docela vadí kvůli možné kontaminaci pesticidy/fungicidy.
Ještě bych se chtěl zeptat zda mám šanci se bránit proti tomu, aby nechával bezdůvodné nastartovaný traktor – nedá se tam pak kvůli zplodinám vydržet.

Předem děkuji za radu.
 
Dobrý den,

předně je nutné mít k provozování neveřejné čerpací stanice povolení stavebního úřadu. Před jeho vydáním se k umístění čerpací stanice musí vyjádřit místně příslušný hasičský záchranný sbor i odbor životního prostředí. Stavební úřad také posuzuje umístění cisterny vzhledem k dalším objektům v okolí. Zjistěte si tedy nejprve od Vašeho souseda či přímo na místně příslušném stavebním úřadě, zda bylo povolení k provozování neveřejné čerpací stanice vydáno. Pokud již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí, pak moc možností, jak se bránit nemáte.
Proti zplodinám z traktorů se můžete bránit podáním tzv. sousedské žaloby podle §1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, dle kterého se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, KOUŘ, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Pokud byste se rozhodl jít cestou podání sousedské žaloby, pak doporučuji obrátit se na advokáta, který Vám pomůže se zajištěním důkazů a sepsáním žaloby.
 
Děkuji za odpověď. Ta cisterna není stavba, je normálně pojízdná a je jen umístěná u mé zahrady pod přístřeškem. Asi jsem to napsal nesrozumitelně, Nejsem si jistý, že mi stavební úřad v tomto pomůže. Je mi divné, že by bylo tak lehké mi kontaminovat pozemek naftou - všichni víme jak je na benzínkách u stojanů prolitá zámková dlažba a on tam vůbec žádné úpravy nemá. Přesto velmi děkuji za radu.
 
Dobrý den,

přestože se jedná pouze o cisternu, i tak Váš soused potřebuje mít povolení k jejímu provozování od stavebního úřadu. Právě proto, že muže dojít ke kontaminaci půdy a samozřejmě k požáru, není možné byť jen skladovat takové množství vysoce hořlavé a toxické látky bez povolení.