Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.100.537

Zapsání otce do RL

Odesláno: 
Otevřeno 402 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám dotaz ohledně zapsání otce do rodného listu dítěte. Matka, syn (nar. 2017), druhý syn (nar. 07/2019) mají společné bydliště. Matka pobírá příspěvek na bydlení na sebe a prvorozeného syna. Otec dětí nesdílí s rodinou více jak rok společnou domácnost, finančně se nepodílí. Aktuálně "neví" zda chce být uveden v rodném listu. Pokud nyní matrika do rodného listu dítěte uvede otec neznámý, lze následně a za jakých podmínek dodatečně biologického otce do RL dopsat. Stačí pokud se oba rodiče dostaví na matriku a podepíší souhlas …? Otec a matka nejsou sezdaní. První syn má jméno po otci, u druhorozeného syna "se nestihlo" vyřídit potřebné doklady a tudíž má jméno po matce. Děkuji za odpověd.
 
Dobrý den,

po narození dětí lze otcovství určit pouze prostřednictvím podání návrhu na soud. Ten může podat matka, muž, který o sobě tvrdí, že je otcem i dítě. Za otce se pak dle zákona považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. U soudu se vás tedy budou na tuto skutečnost dotazovat. Podání návrhu není nijak složité, při jejím sepsání můžete vycházet z níže přiloženého vzoru. Jde o jednoduché řízení, pakliže oba rodiče chtějí, aby byl otec do RL zapasán.
https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/zaloba-o-urceni-otcovstvi-vzor-ke-stazeni-zdarma