Počet stránek ve webu: 41.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vzal jsem si úvěr na zařízení bytu u stavební spořitelny, kterým ale byl refinancován i úvěr, za který jsme si pořídili auto. Uvedl jsem tedy nepravdivé údaje. Celé jednání o tomto úvěru sjednala s poradcem manželka, která je momentálně na mateřské dovolené, ale není podepsaná na úvěrové smlouvě, která byla na částku 700.000 Kč.

Dodatečně jsem zjistil, že tento úvěr nebyl výhodný, proto jsem si půjčil peníze od rodičů a celý předčasně splatil 8 měsíců po jeho uzavření. Po celou dobu jsem ho řádně splácel. Nyní je už splacen a úvěrový účet zrušen. Můžeme být i po splacení úvěru já a moje manželka trestně stíháni za úvěrový podvod? Jsme momentálně v rozvodovém řízení a manželka mně tímto úvěrem vydírá. Děkuji předem za odpověď.

 

 

ODPOVĚĎ:
K naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu dle § 211 odst. 2 trestního zákoníku postačí pouze samotné použití peněžních prostředků k jinému, než sjednanému účelu. Není tedy vyžadováno způsobení škody věřiteli. Pachatelem je zde dlužník, který použil prostředky k jinému účelu, bez ohledu na to, kdo úvěr sjednával. Z uvedeného vyplývá, že můžete být reálně trestně stíhán pro trestný čin úvěrového podvodu.
Citace zákona č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník:
§ 211Úvěrový podvod
(1)   Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2)   Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.