Počet stránek ve webu: 42.413

skutková podstata trestného činu