Počet stránek ve webu: 43.133

skutková podstata trestného činu