Počet stránek ve webu: 41.677

skutková podstata trestného činu