Počet stránek ve webu: 41.537

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje 85 letá maminka žila 2 roky u mé sestry. V té době dala maminka plnou moc ke svému bankovnímu účtu sestře a také převedla svůj byt na nás 3 sourozence. Nyní je maminka v domově stáří. Každý ze sourozenců má doplácet skoro 2.000 Kč. Sestra dál spravuje maminky účet. Na moje prosby, že bych rád viděl, výpisy z účtu, jak spravuje maminky peníze, mi nechce vyhovět.

Nevím ani, jak vysoký má maminka důchod, proč mi sestra určila takovou výši platby. Chtěla, abych zaplatil celý vzniklý dluh, který vznikl v domově, přitom to byl dluh nás tří sourozenců. Z maminky účtu platí i nájem za byt, který je nyní náš. Platí z maminky peněz i vzniklé nedoplatky na nájmu bytu, který už maminky není. Na moje naléhání, aby mi ukázala výpisy, jak hospodaří, mi neodpovídá. Nechce nic slyšet ani o tom, že máme náklady za byt hradit my sourozenci a nebrat peníze z maminky účtu. Všemi těmito hádkami sestry zatěžují maminku a té se zhoršuje zdravotní stav. Mám právo se dozvědět jak sestra nakládá s maminky penězi a můžu se nějak bránit? Děkuji za odpověď Zdeněk.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď rozdělím na dvě části a to na část týkající se hospodaření s účtem maminky a na část týkající se hospodaření s bytem.
1) Práva k bankovnímu účtu: Vzhledem k tomu, že majitelem bankovního účtu je Vaše matka, rozhoduje o tom, kdo k němu má přístup pouze ona. Vaše matka pravděpodobně udělila tzv. dispoziční oprávnění Vaší sestře, proto má pouze ona nyní právo nakládat s finančními prostředky na účtu a nemá povinnost vám předkládat výpisy z účtu a podobně. Banky však umožňují zřízení dispozičního oprávnění více osobám – můžete tady požádat matku, aby přístup k účtu zřídila i Vám či všem sourozencům.
2) Práva a povinnosti spojené se spoluvlastnictvím bytu: Pokud jde o matkou darovaný byt, pak tento je ve spoluvlastnictví tří sourozenců, kdy pro správu společné věci stanovuje zákon pravidla (§ 1126 a následující občanského zákoníku). Podle zákona pak je každý ze spoluvlastníků oprávněn rozhodovat o společné věci, kdy se hlasy počítají podle velikosti podílů. Předpokládám, že každý vlastníte ideální 1/3 nemovitosti a vaše hlasy jsou si rovny. Vaše sestra tedy nemá právo rozhodovat sama o výši příspěvků jednotlivých spoluvlastníků na provoz bytu. K rozhodnutí je zapotřebí souhlas alespoň dvou spoluvlastníků. Doporučuji Vám tedy sestru s tímto zákonným ustanovením seznámit, případně se s třetím sourozencem domluvit a rozhodnout společně o výši příspěvků či dalších záležitostech ohledně bytu. Nemáte však nyní právo (bez vlastního dispozičního oprávnění k účtu) rozhodnou o použití finančních prostředků na matčině bankovním účtu.
Na závěr doplňuji, že v případě úmrtí maminky spadají do dědictví finanční prostředky ke dni úmrtí. Nezáleží tedy na tom, zda právní moci rozhodnutí o dědictví sestra prostředky z účtu spotřebuje, neboť notář vychází ze stavu účtu ke dni úmrtí. Avšak finanční prostředky, které sestra vybere nyní, za života matky, součástí dědictví nebudou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.