Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

31.5.2022 bude ukončen můj HPP z mé strany (zaměstnance). Na úřad práce se musím přihlásit do tří pracovních dnů, stejně tak zažádat o podporu v nezaměstnanosti? Dále bych chtěla pracovat jako autolakýrník, mám nějaké zkušenosti, ale nemám oficiální vzdělání. Zaplatí mně ÚP rekvalifikační kurz v hodnotě přibližně 30.000 Kč, který si vyberu sama?

Kurz bude ukončen osvědčením o absolvované zkoušce. Kdy a za jakých podmínek ÚP kurz zaplati? A jaké si tím na mě vztahují povinnosti? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud požádáte úřad práce o zprostředkování zaměstnání do tří pracovních dní po skončení zaměstnání, zařadí Vás úřad práce do evidence uchazečů o zaměstnání následují dne po skončení zaměstnání. Jestliže Váš pracovní poměr končí 31.5., pokud se na úřadě práce zaevidujete nejpozději 3.6.2022, budete veden v evidenci uchazečů o zaměstnání už od 1.6.2022.
Spolu se žádostí o zprostředkování zaměstnání požádáte úřad práce také o přiznání podpory v nezaměstnanosti. Na podporu budete mít nárok tehdy, pokud jste během posledních dvou let před evidencí na úřadě práce vykonával alespoň 12 měsíců výdělečnou činnost, ze které za Vás bylo odváděno nemocenské pojištění. Pokud jste ale ukončila zaměstnání dohodou nebo výpovědí bez tzv. vážného důvodu - vážné důvody jsou vymezeny v § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti - bude výše Vaší podpory v nezaměstnanosti činit již od počátku podpůrčí doby 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku.
Co se týče rekvalifikace, paragraf 109a zákona o zaměstnanosti stanoví, že uchazeč o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám. V takovém případě jste povinna doložit úřadu práce cenu zvolené rekvalifikace. V případě, že úřad práce Vaši žádost vyhodnotí tak, že zvolená rekvalifikace přispěje k Vašemu uplatnění na trhu práce a je pro Vás vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu vhodná, může po úspěšném absolvování uhradit cenu rekvalifikace rekvalifikačnímu zařízení. V případě, že bude Úřad práce cenu rekvalifikace hradit, vydá Vám před zahájením rekvalifikace potvrzení o tom, že po předložení dokladu o úspěšném absolvování této rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace. Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání.
Musíte tedy počítat s tím, že úřad práce rekvalifikaci uhradí až po jejím úspěšném absolvování. Pokud ale rekvalifikaci bez vážného důvodu nedokončíte nebo následně odmítnete nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, budete si muset náklady na rekvalifikaci uhradit sama, resp. budete povinna již uhrazené náklady na rekvalifikaci úřadu práce vrátit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.