Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po roce nemocenské (2019-2020) jsem se vrátila do práce a dostala výpověď pro nadbytečnost. Moje místo už bylo zrušené v loňském roce 2019. Pracovala jsem na 4 hodiny, s částečným důchodem 2. st. - kuchařka ve školní jídelně. Od ledna 2020 mám plný invalidní důchod. Vedoucí trvá na docházce po dobu výpovědní lhůty.

Nemám vyjádření smluvního lékaře, zda mohu práci dále vykonávat. Po 14 dnech práce cítím, že to zdravotně nezvládám. Co když se stane úraz, bude pojišťovna plnit? Jsem v tomto případě povinna chodit do práce? Kdo rozhodne, že mohu zůstat po dobu výpovědi doma? Děkuji, s pozdravem Ivana Moudrá.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce platí, že Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
Podle § 106 odst. 2 zákoníku práce platí, že zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
V případě, že by zaměstnavatel toto ustanovení porušil a došlo k pracovnímu úrazu, zaměstnavatel bude muset plnit všechny povinnosti, které mu z této skutečnosti k zaměstnanci vzniknou. Pojišťovna však bude zřejmě po zaměstnavateli požadovat spoluúčast na úhradách.
Za dané situace by nejvhodnějším řešením bylo uzavření dohody o ukončení pracovního poměru, kde by jako důvod výslovně byla uvedena nadbytečnost. Tak by nebylo nutné dodržovat výpovědní dobu a zároveň by vznikl nárok na odstupné.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.