Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji ve školství jako nepedagogický pracovník. Vedení školy se mě rozhodlo dát výpověď. Tvrdí, že nejsou spokojeni s mou prací. Nicméně ji mám prý podat já. Pravděpodobně se chtějí vyhnout výplatě odstupného. Tvrdí, že vše mají právně ošetřené a tím pádem mě ho nemusí dát.

A přímo vyhrožují možnými problémy, do kterých se tak v budoucnu mohu dostat, pokud je neuposlechnu. Ve školství pracuji již 6 let. Myslíte, že je opravdu možné, aby to nějak právně ošetřili a nemuseli mě to odstupné dát? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
K podání výpovědi Vás zaměstnavatel nemůže nutit, nemůže Vám takový krok přikázat. Záleží to čistě na Vaší vůli. Pokud chce zaměstnavatel pracovní poměr ukončit, musí Vám výpověď on sám v souladu se zákoníkem práce. Odstupné náleží pouze při výpovědi z následujících důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
Pokud dostane zaměstnanec výpověď např. pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, pak nárok na odstupné nevzniká.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.