Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

8 let (nyní 4/2022) pobírám rentu na nemoc z povolání. Jsem v evidenci zájemců o zaměstnání na ÚP ČR. Chtěl bych se zeptat co se stane, když mě vyřadí z evidence ÚP. Budu dál pobírat rentu i když nebudu zaměstnaný a jak to bude s placením zdravotního a sociálního pojištění? Předem moc děkuji za odpověď.  

ODPOVĚĎ:
Podmínky nároku na tzv. náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (Vámi zmiňovanou rentu) upravuje § 271b zákoníku práce. Náhrada za ztrátu na výdělku (renta) náleží ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání či minimální mzdou, pokud je příjemce renty v evidenci úřadu práce. Podmínkou pro nárok na výplatu renty je tedy skutečně výkon výdělečné činnosti nebo evidence na úřadu práce. Ustanovení upravující nárok na rentu dále říká, že: Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat. Zákon sice blíže nevysvětluje, co přesně je myšleno "opomenutím výdělku", ale pokud budete z evidence úřadu práce vyřazen/a, zaměstnavatel i pojišťovna to může interpretovat tak, že nemáte zájem o práci a nesnažíte se žádnou najít.
Z Vašeho dotazu bohužel není jasné, proč má k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání dojít nebo proč se vyřazení obáváte, takže nedokáži zhodnotit, nakolik je vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání reálné. Co se týče sociálního pojištění, jeho hrazení není ze zákona povinné, takže ohledně sociálního pojištění žádný problém při vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání nenastane. Jiná situace nastává u zdravotního pojištění - pokud budete z evidence úřadu práce vyřazena, přestane za Vás stát hradit zdravotní pojištění, jehož hrazení je ze zákona povinné. Jestliže nepatříte mezi jiné osoby, za které platí zdravotní pojištění stát (například příjemci invalidního důchodu), budete si muset zdravotní pojištění hradit sám/a, jinak Vám na něm začne vznikat dluh.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.