Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

8/2018 mi byla diagnostikována Parkinsonova nemoc. Při poslední preventivní prohlídce v zaměstnání jsem začal mít problém s plnou způsobilostí pro výkon mé funkce v rámci pracovní smlouvy. Jaké mám možnosti v případě, že nebudu smět vykonávat pracovní činnost v plném rozsahu a tudíž i mé finanční hodnocení bude tímto ovlivňováno?

Mám na mysli nárok na odstupné a jeho výši v případě ukončení pracovního poměru: 1. dohodou, 2. ze strany zaměstnavatele nebo 3. ze strany zaměstnance. Děkuji. S pozdravem Bedřich.

 

ODPOVĚĎ:
Při neschopnosti dále vykonávat práci ze zdravotních důvodů může být pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele v souladu s § 52 písm. e) zákoníku práce, podle něhož je možné dát zaměstnanci výpověď, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.
Ze strany zaměstnance může být pracovní poměr ukončen výpovědí nebo okamžitým zrušením podle § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce).
Uzavřena může být i dohoda.
Ani v jednom z uvedených případů nevzniká nárok na odstupné. Nárok na odstupné vzniká pouze v případě, že důvod ukončení pracovního poměru je na straně zaměstnavatele nebo důvodem ukončení pracovního poměr byl pracovní úraz.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.