Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě mého odvolání (bez odkladného účinku) státní tajemník zrušil rozhodnutí o mém převedení od 1/2017 na jiné služební místo dle § 61/1c) z. č. 234/2014 Sb. (systemizace k 1/2017) a věc vrátil služebnímu orgánu I. stupně k novému projednání. V odůvodnění, mj. , uvedl: „Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí bylo zrušeno s účinky ode dne předběžné vykonatelnosti, je služební orgán povinen doplatit účastníku řízení plat do výše stanovené přede dnem převedení. “

Služební orgán neprovedl, ani nové řízení, ani mi plat nedoplatil. Výkon funkce představeného mi není umožněn a mám plat referenta. Po mé výzvě v 6/2019 k doplacení platu jsem byl požádán, abych nečinil kroky k vymožení doplatku platu, že služební orgán bude ihned činit. Při následném jednání 8/2019 jsem byl informován, že budu převeden k 1/2017, neboť nové rozhodnutí „nahradí“ původní, zrušené státním tajemníkem. V zápise z jednání se uvádí, že budu informován o doplatku platu, ale v došlé písemnosti je uvedeno, že vyjádření k finančnímu vyrovnání bude součástí následného rozhodnutí – tedy je zřejmé, že mi plat nebude doplacen. Z požadavku, abych nečinil kroky k vymožení doplatku, mám obavy, abych nepromeškal nějakou lhůtu, k čemuž by mohlo dojít např. vydáním nového rozhodnutí – je má obava oprávněná? Je zákonné, že po zahájení nového řízení nyní v r. 2019 mě rozhodnutím vydaným v r. 2019 služební orgán zpětně k 1/2017 převede na jiné služební místo (z představeného na referenta) a plat mi nedoplatí? Pokud jsem v právu a plat mi musí být doplacen, jak mám k jeho vymožení postupovat? Za jaké období mně doplatek platu přísluší?

 

ODPOVĚĎ:
Rozhodnutím z roku 2019 nemůžete být zpětně převeden na jiné místo s účinností od roku 2017 a tím ztratit právo na doplacení platu. Pokud správní orgán nečinní, co mu bylo nadřízeným orgánem přikázáno, doporučovala bych neohlížet se na požadavek nečinit kroky k vymožení doplatku a zaslat zaměstnavateli předžalobní výzvu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.