Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně minimální zaručené mzdy. Pracuji jako řidič mezinárodní autobusové dopravy. Minimální zaručena mzda by měla být tedy 118,60 Kč na hodinu nebo 19850 Kč že měsíc. V pracovní smlouvě na HPP máme uvedeno, že jsme placení tarifem. Nynější tarif zaměstnavatel upravil na 20 000 Kč měsíčně.

Moje dotazy jsou takové
1. Kolika hodinám měsíčně odpovídá minimální zaručena mzda?
2. Může mi zaměstnavatel určit za jízdu mzdu úkolovou v takové výši, která odpovídá v hodinové sazbě v průměru 65 Kč na hodinu?
3. Je tedy možné platit za 250 a více hodin pouze 20 000 v mém oboru?

Zde uvedu příklad mého ohodnocení:
Jezdíme pravidelně linku Praha - Berlín - Mnichov. Jedná se o kombinaci denní a noční linky ve dvojposadce, kdy se pravidelně s kolegou během řízení střídame. Za cestu z Prahy do Mnichova přes Berlin a zpět nám náleží dle ceniku práce odměna 2150 hrubého celkem, tedy za jednu noční 1075 hrubého. Časově jsme v práci oba dva cca 16-17 hodin za jednu jízdu. Celkově za otočku odpracujeme tedy 32-34 hodin. Takto odjezdime měsíčně i více než 250 hodin, ale odměna je pouze 20 000 Kč. Je to po právní stránce v pořádku?

4. V případě, že by toto po právní stránce v pořádku nebylo, za jaké období mohu požadovat doplacení mzdy zpětně? Mohu požadovat i proplacení presčasu, pokud mi nejsou proplaceny? Jaké dokumenty je potřeba pro případnou žalobu (zda stačí výkaz práce nebo si mám raději vyžádat kopie záznamu z digitální karty řidiče, kterou musí uchovávat). Dále chci uvést, že diety vyplácí správně, i o něco více. Předem děkuji za Vaši odpověď, Richard.

 

ODPOVĚĎ:
Zaručená mzda se stejně jako minimální mzda vztahuje i na zaměstnance, který je odměňován úkolovou mzdou. Nejnižší úroveň zaručené mzdy je stanovena pro 40 hodinový pracovní týden. V případě, že se během řízení střídáte s kolegou, nejedná se z hlediska právních předpisů o výkon práce během celé doby strávené na cestě. Podle § 3 písm. b) nařízení vlády č. 589/2006 Sb. se rozumí pracovní pohotovostí podle § 78 odst. 1 písm. h) zákoníku práce člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu také doba strávená řidičem za jízdy na sedadle spolujezdce nebo na lehátku. Za výkon práce je tedy považováno pouze samotné řízení, pokud neřídíte, jde o pracovní pohotovost, za kterou podle § 140 zákoníku práce náleží odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Pokud jde o možnost vymáhat nevyplacení části mzdy, promlčecí doba je tříletá a začíná běžet od okamžiku, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.