Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

05/2019 jsem ukončila prac. poměr. Měla jsem podepsaný mzdový výměr viz příloha s pohyblivou složkou mzdy 12 000 Kč měsíčně, tato mzdová složka mi za poslední měsíc nebyla vyplacena. Mám za to, že dle podmínek vyplacení pohyblivé složky mzdy jsem nic neporušila a zaměstnavatel by mi ji tedy měl vyplatit. Je tomu tak? Předtím než začnu podnikat další kroky (předžalobní výzva), chtěla bych si být 100% jistá. Děkuji, Hanáková.

 

ODPOVĚĎ:

Ze mzdového výměru jednoznačně vyplývá, že pohyblivá složka mzdy je nedílnou součástí mzdy. Takto označena se stala nárokovou složkou mzdy a měla být vyplacena, pokud nenastal jeden ze dvou případů:
1) nebyly splněny zadané úkoly nebo byly porušeny povinnosti - pak by zaměstnavatel měl na tuto skutečnost zaměstnance upozornit a tvrzené skutečnosti doložit,
2) nedošlo ke změně mzdového výměru. jedná se o dokument, který může být změněn jednostranně, nicméně v souladu s § 113 odst. 4 zákoníku práce platí, že dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem