Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V práci mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Začátkem července jsem já i kolegové dostali výpověď s odstupným k 1.9.2019. Dále na CZ trhu bude firmu zastupovat outsourcingová společnost. Já jsem těhotná a chci se zeptat jak tuto situaci řešit? Pokud bych od září nastoupila pracovní neschopnost, budu mít nárok na odstupné? Budu mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství a budu si moct stanovit délku rodičovské?


Nebo se musím zaregistrovat mezi uchazeče o zaměstnání do evidence Úřadu práce ČR jako nezaměstnaná? Co by to v takovém případě znamenalo. V září 2019 budu ve 4. měsíci těhotenství a jinde uz mne nezaměstnají.
Děkuji, Marie.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 51 zákoníku práce činí výpovědní doba nejméně dva měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud jste s kolegy dostali výpověď až v červenci, měla by výpovědní doba začít běžet až na začátku srpna a pracovní poměr by měl skončit na konci září 2019.
Jestliže jste těhotná, ve Vašem případě výpověď může, ale nemusí být platná – během těhotenství jste totiž před výpovědí do značné míry chráněná. Těhotné zaměstnankyni je možné dát výpověď jen tehdy, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, nebo z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Pokud jste dostala výpověď z jiného důvodu – například z důvodu nadbytečnosti – doporučuji Vašeho zaměstnavatele informovat o tom, že jste těhotná a že jeho výpověď tudíž není platná.
Jestliže se jedná o platnou výpověď, máte po skončení pracovního poměru dvě možnosti – nastoupit na nemocenskou nebo se evidovat na úřadě práce. Nárok na odstupné Vám v obou případech zůstane zachován. Aby Vám vznikl nárok na nemocenskou, musíte na ni nastoupit nejpozději v ochranné lhůtě, která činí 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání. Jestliže se rozhodnete pro nemocenskou, můžete na ni samozřejmě nastoupit ještě během výpovědní doby. Pokud na nemocenskou nastoupíte až po skončení zaměstnání, je zapotřebí počítat s tím, že prvních 14 dní nemocenské nebudete pobírat žádné dávky, až od 15. dne nemoci Vám vznikne nárok na nemocenské, které Vám bude vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). ČSSZ má na výplatu nemocenského lhůtu 30 dní ode dne, kdy obdrží podklady od Vašeho zaměstnavatele. Během nemocenské budete muset dodržovat léčebný režim stanovený lékařem včetně předepsaných vycházek.
Další možností je zaevidovat se na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání – v evidenci můžete zůstat do doby, než budete pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Pokud jste během uplynulých dvou let získala alespoň 12 měsíců sociálního (důchodového) pojištění, budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. Ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení zaměstnání, je-li poslední zaměstnání kratší než 180 dní, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako toto zaměstnání. Jestliže splníte výše uvedené podmínky a v době ukončení pracovního poměru budete ve 4 měsíci těhotenství, nárok na mateřskou Vám vznikne bez ohledu na to, zda nastoupíte na nemocenskou nebo se budete evidovat na úřadě práce. Jestliže budete mít nárok na mateřskou, budete si moci volit i výši rodičovského příspěvku a tím i délku jeho čerpání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.