Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěl bych se zeptat, zda mám ze zákona nárok na vyplacení odstupného. Pracuji jako vedoucí stavebního úřadu cca 3,5 roku. V minulosti jsem žádal zaměstnavatele o souhlas s podnikáním ve stavebnictví. To mi bylo zamítnuto. Teď jsem ho žádal o souhlas se studiem, protože jsem byl přijat na další vysokou školu a chtěl bych získat větší kvalifikaci pro výkon práce.

Toto mi bude pravděpodobně také zamítnuto. Ústně jsme se domluvili, že ukončení pracovního poměru bude dohodou. Chci se zeptat, zda mám za těchto okolností, nárok na vyplacení odstupného, popř. jak postupovat, abych tento nárok měl?   Děkuji, Pavlát.

ODPOVĚĎ:
Podle § 67 odst. 1 zákoníku práce náleží odstupné zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
Dále náleží odstupné zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů - nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
Záleží proto na důvodu, který bude uveden v dohodě. Pokud nebude uveden některý z výše uvedených důvodů, nárok na odstupné nevznikne.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.