Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn v 6. třídě ZŠ utíkal ze školního hřiště na konci vyučovací hodiny TV zpět do školy spolu se spolužáky a podařilo se mu rukou prorazit skleněnou výplň venkovních dveří. Dnes (24.06.2023) po mě škola chce zaplatit 5.000 - 9.000 Kč. Mají na to právo? Nebo by měla být škola na tyto případy pojištění?

Máte na svých stránkách podobný dotaz z roku 2011, ale nevím, jestli je legislativa stále stejná. Proto se na to ptám znovu. Děkuji mnohokrát. Nora.

 

ODPOVĚĎ:
Byť to z dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že Vašemu synovi bylo v době, kdy škodu způsobil, méně než 13 let. Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.
Na Vámi popsaný případ by se měl vztahovat § 2920/3 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Škodu způsobenou nezletilým mladším třinácti let nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Nedošlo-li ke škodě v důsledku zanedbání náležitého dohledu, nahradí škodu nezletilý, způsobil-li ji činem povahy úmyslného trestného činu nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného. “
Je tedy nutné v první řadě odpovědět na otázku, zda byl nad Vaším synem v danou chvíli zanedbán náležitý dohled (v tomto případě tedy ze strany učitele, jelikož ke škodě došlo ještě během vyučovací hodiny – alespoň to z dotazu předpokládám).
Bude-li prokázáno, že dohled nad Vaším synem byl zanedbán, bude za vzniklou škodu odpovídat dotyčný učitel.
Pokud nebyl náležitý dohled zanedbán, je nutné se ptát, zda šlo o čin povahy úmyslného trestného činu. Předpokládám, že Váš syn předmětné sklo nerozbil úmyslně, jeho odpovědnost tedy nevzniká ani z tohoto důvodu.
Váš syn by mohl za vzniklou škodu odpovídat rovněž tehdy, pokud by to bylo spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozené školy – tedy v případě, kdy by majetkové poměry Vašeho syna výrazně převyšovaly majetkové poměry školy – nic takového však z dotazu nevyplývá.
Na Vámi popsaný případ by mohl být aplikován ještě § 2921/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Není-li nezletilý škůdce povinen k náhradě a ke škodě nedošlo v důsledku zanedbání náležitého dohledu, nahradí škodu ten, kdo má a vůči dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného. “
I v tomto případě je však podmínkou pro vznik Vaší povinnosti k náhradě škody fakt, že by takové řešení bylo spravedlivé se zřetelem k Vašim majetkovým poměrům a majetkovým poměrům školy. Z dotazu nevyplývá, že by Vaše majetkové poměry výrazně převyšovaly majetkové poměry školy.
Platná právní úprava neukládá školám povinnost pojistit svůj majetek proti škodě.
V současné chvíli Vám doporučuji navázat se školou komunikaci, upozornit jí na výše citovaná ustanovení občanského zákoníku a dotázat se, z čeho dovozuje, že za vzniklou škodu odpovídá Váš syn, resp. že byste k její náhradě měla být povinna Vy.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník


Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Od kolika let odpovídá žák za škodu způsobenou škole (rozbití věci)?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.