Počet stránek ve webu: 43.307

zanedbání náležitého dohledu