Počet stránek ve webu: 43.319

poškození majetku školy žákem