Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2006 jsem nedoplatil půjčku, která vedla k následné exekuci. Exekuce byla vypořádána, zápis v registrech vymazán. Stejná banka mi po více jak 10 letech od původní půjčky poskytla hypotéku. Problém je v tom, že stejná banka na mne vede v interních registrech informaci o výše zmíněné exekuci.

A tudíž defaultně zamítá jakékoliv žádosti o spotřebitelský úvěr a odmítá mi poskytnout informace jakými pravidly se tyto záznamy řídí a jakým způsobem mohu požádat o výmaz. Banka interně rozlišuje mezi hypotékou a spotřebitelským úvěrem, dle jejich slov to není stejný produkt co se rizika týče. Nejsem si tudíž jistý jak je to s oprávněným zájmem ve vztahu k GDPR - žádný spotřebitelský úvěr u zmíněné banky už totiž nemám. Poradíte?

 

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že mezi důvody pro zákonné zpracování osobních údajů patří mimo jiné:
- skutečnost, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
- skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
(jak to vyplývá z čl. 6/1 písm. a) a f) GDPR).
V tomto ohledu je proto podstatné, a/ zda jste v minulosti bance udělil souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to pro účely vedení interního registru dlužníků, popř. na jaké období jste tento souhlas udělil, popř. b/ zda je možné na straně banky identifikovat oprávněný zájem, který by další zpracovávání osobních údajů odůvodňoval.
Opírá-li banka zpracování Vašich osobních údajů o svůj oprávněný zájem (tzn. o čl. 6/1 písm. f) GDPR), můžete se na banku obrátit s námitkou proti zpracování osobních údajů (a to ve smyslu čl. 21/1 GDPR).
Dále Vám lze doporučit, abyste se na banku obrátil s písemnou žádostí o výmaz Vašich osobních údajů z předmětného interního registru (a to ve smyslu čl. 17 GDPR). Pro případ, že jste v minulosti udělil souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v takovém interním registru banky, bude vhodné, pokud tento souhlas v žádosti výslovně odvoláte.
Pakliže by banka Vaší žádosti nevyhověla, můžete se v této věci obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a na postup banky si stěžovat:
https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele/ds-4454/p1=4454
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)