Počet stránek ve webu: 40.639

výmaz záznamu o dříve nezaplacené půjčce