Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Maminka zemřela a vlastnila obecní byt. Po úmrtí chce po nás obec vymalovat byt a zaplatit nájem za další měsíc, kdy už tam maminka není. Byt nám policie zapečetila, tak nám neumožnili byt hned vystěhovat a nám řekli na obci, že by jsme měli platit i SIPO energie a plyn. Energie a plyn policie hned, když maminka umřela, tak na bytě vypla. Nelíbí se nám přístup obce, tak žádáme o radu. S pozdravem Bronislava.

ODPOVĚĎ:
Nájemní vztah smrtí nájemce nekončí a do nájemního vztahu vstupují buď členové nájemcovi domácnosti nebo dědicové. Tito pak mohou nájemní smlouvu vypovědět – pouze takto může dojít k ukončení nájemního vztahu. Z Vašeho dotazů není zcela zřejmé, zda obec již nájem sama vypověděla (např. dle nějakého ustanovení nájemní smlouvy) s tím, že nájem končí k 31.3.2023, či zda obec bude požadovat nájemné a zálohy za služby i poté (a bude tedy vyčkávat na aktivitu dědiců či skončení dědického řízení). Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva nadále trvá, je nutné platit nájemné i zálohy za služby, kdy se nespotřebované energie zohlední v ročním zúčtování.
Obecně pak nájemcův dědic může vypovědět nájem do tří měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce a o svém dědickém právu, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy smrti. Po doručení výpovědi pronajímatel pak následuje dvouměsíční výpovědní doba a teprve poté nájem zaniká. Za stejných podmínek může nájem vypovědět i pronajímatel.
Je tedy nejprve třeba ujasnit si s pronajímatelem (obcí), kdy nájem končí a případně zaslat výpověď, kdy je nutný podpis všech povolaných dědiců či zmocnění jednoho z nich. Byt pak nejste povinni vyklidit dříve, než nájem skončí, správně by však měl být vyklizen až po skončení dědického řízení (proto jej policie zapečetila, aby byly řádně zjištěny veškeré věci náležející do pozůstalosti). Jestliže nájemní vztah skončí dříve než dědické řízení, pak je samozřejmě nutné byt vyklidit, ale cennosti by se měli zdokumentovat a přihlásit do dědického řízení.
Ještě doplním, že pronajímatel pak má ze zákona právo byt sám vyklidit po šesti měsících od úmrtí nájemníka, pokud není znám dědic, a věci uskladnit na náklady dědiců, kterým po skončení dědického řízení věci vydá.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.