Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám sestru. Já bydlím v rodinném domě, který má 2 patra, dole teď už je jen matka, já nahoře se svými dětmi. Sestra bydlí jinde (svůj byt si prodala, peníze utratila a teď je v pronájmu). Po smrti mého otce (v roce 2007, nebyla sepsána závěť) se v dědictví postupovalo podle zákona. Moje sestra nechce přistoupit na spravedlivé vyplácení a chce se do domu nastěhovat od té doby, co otec zemřel. Já i moje matka jsme proti. Může si bez našeho souhlasu dát v obci trvalé bydliště? Pokud ano, mám já nějaká svá práva? Martina

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám sestru. Já bydlím v rodinném domě, který má 2 patra, dole teď už je jen matka, já nahoře se svými dětmi. Sestra bydlí jinde (svůj byt si prodala, peníze utratila a teď je v pronájmu). Po smrti mého otce (v roce 2007, nebyla sepsána závěť) se v dědictví postupovalo podle zákona. Moje sestra nechce přistoupit na spravedlivé vyplácení a chce se do domu nastěhovat od té doby, co otec zemřel. Já i moje matka jsme proti. Může si bez našeho souhlasu dát v obci trvalé bydliště? Pokud ano, mám já nějaká svá práva? Martina

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám sestru. Já bydlím v rodinném domě, který má 2 patra, dole teď už je jen matka, já nahoře se svými dětmi. Sestra bydlí jinde (svůj byt si prodala, peníze utratila a teď je v pronájmu). Po smrti mého otce (v roce 2007, nebyla sepsána závěť) se v dědictví postupovalo podle zákona. Moje sestra nechce přistoupit na spravedlivé vyplácení a chce se do domu nastěhovat od té doby, co otec zemřel. Já i moje matka jsme proti. Může si bez našeho souhlasu dát v obci trvalé bydliště? Pokud ano, mám já nějaká svá práva? Martina

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem spolumajitelem poloviny bytu, druhou polovinu vlastní má teta, která v bytě žije. Ta má předkupní právo na mou polovinu. Jak je to při darování mé poloviny nemovitosti? Mohu ji darovat např. matce nebo jinému příbuznému, aniž bych tento dar musel nabídnout první tetě? Děkuji, Daniel

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem spolumajitelem poloviny bytu, druhou polovinu vlastní má teta, která v bytě žije. Ta má předkupní právo na mou polovinu. Jak je to při darování mé poloviny nemovitosti? Mohu ji darovat např. matce nebo jinému příbuznému, aniž bych tento dar musel nabídnout první tetě? Děkuji, Daniel

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den, zdědila jsem byt po mamince a můj otčím tam má věcné břemeno doživotního užívání a před týdnem si vyměnil zámek od bytu a klíč má jen on, má na to vůbec právo? A navíc můj bratr tam má trvalé bydliště, ale nebydlí tam. A dá se byt prodat i s věcným břemenem? Děkuji, Jarka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Vedli jsme spor se sousedy o spoluvlastnictví studny. Přestože jsme ji s rodinným domem řádně koupili její ideální polovinu,  a přesto že máme vše řádně zdokladováno, odmítla sousedka uznat naše nároky na užívání studny a ještě si ji navíc zahrnula do dědictví. Soud rozhodnul v náš prospěch a jako plně úspěšným žalobcům nám má protistrana uhradit náklady řízení. Ta se proti placení odvolala, spoluvlastnictví nenapadla.
Jaká je lhůta pro vyřízení u odvolacího soudu a je možné abychom tíži všech výdajů hradili my jako poškozená strana?
Vzhledem k tomu, že jsme nemohli studnu užívat cca 3 roky, je možné žádat ještě finanční odškodnění? Jednak od žalované za znemožnění odběru vody a dále od ÚMČ - stavební odbor, který povolení o odběru pozemních vod sousedům vydal a nám toto zamítnul (sousedka je bývalá pracovnice stavebního odboru ÚMČ). Sousedka předložila dědické řízení, že je majitelkou 1/2 a druhou zdědila, my jsme doložili vlastnictví ieální poloviny. ÚMČ si sám takto neoprávněně rozhodnul o vlastníku. Jakou formou - opět žalobou? Olga

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Vedli jsme spor se sousedy o spoluvlastnictví studny. Přestože jsme ji s rodinným domem řádně koupili její ideální polovinu,  a přesto že máme vše řádně zdokladováno, odmítla sousedka uznat naše nároky na užívání studny a ještě si ji navíc zahrnula do dědictví. Soud rozhodnul v náš prospěch a jako plně úspěšným žalobcům nám má protistrana uhradit náklady řízení. Ta se proti placení odvolala, spoluvlastnictví nenapadla.
Jaká je lhůta pro vyřízení u odvolacího soudu a je možné abychom tíži všech výdajů hradili my jako poškozená strana?
Vzhledem k tomu, že jsme nemohli studnu užívat cca 3 roky, je možné žádat ještě finanční odškodnění? Jednak od žalované za znemožnění odběru vody a dále od ÚMČ - stavební odbor, který povolení o odběru pozemních vod sousedům vydal a nám toto zamítnul (sousedka je bývalá pracovnice stavebního odboru ÚMČ). Sousedka předložila dědické řízení, že je majitelkou 1/2 a druhou zdědila, my jsme doložili vlastnictví ieální poloviny. ÚMČ si sám takto neoprávněně rozhodnul o vlastníku. Jakou formou - opět žalobou? Olga

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Vedli jsme spor se sousedy o spoluvlastnictví studny. Přestože jsme ji s rodinným domem řádně koupili její ideální polovinu,  a přesto že máme vše řádně zdokladováno, odmítla sousedka uznat naše nároky na užívání studny a ještě si ji navíc zahrnula do dědictví. Soud rozhodnul v náš prospěch a jako plně úspěšným žalobcům nám má protistrana uhradit náklady řízení. Ta se proti placení odvolala, spoluvlastnictví nenapadla.
Jaká je lhůta pro vyřízení u odvolacího soudu a je možné abychom tíži všech výdajů hradili my jako poškozená strana?
Vzhledem k tomu, že jsme nemohli studnu užívat cca 3 roky, je možné žádat ještě finanční odškodnění? Jednak od žalované za znemožnění odběru vody a dále od ÚMČ - stavební odbor, který povolení o odběru pozemních vod sousedům vydal a nám toto zamítnul (sousedka je bývalá pracovnice stavebního odboru ÚMČ). Sousedka předložila dědické řízení, že je majitelkou 1/2 a druhou zdědila, my jsme doložili vlastnictví ieální poloviny. ÚMČ si sám takto neoprávněně rozhodnul o vlastníku. Jakou formou - opět žalobou? Olga

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Vedli jsme spor se sousedy o spoluvlastnictví studny. Přestože jsme ji s rodinným domem řádně koupili její ideální polovinu,  a přesto že máme vše řádně zdokladováno, odmítla sousedka uznat naše nároky na užívání studny a ještě si ji navíc zahrnula do dědictví. Soud rozhodnul v náš prospěch a jako plně úspěšným žalobcům nám má protistrana uhradit náklady řízení. Ta se proti placení odvolala, spoluvlastnictví nenapadla.
Jaká je lhůta pro vyřízení u odvolacího soudu a je možné abychom tíži všech výdajů hradili my jako poškozená strana?
Vzhledem k tomu, že jsme nemohli studnu užívat cca 3 roky, je možné žádat ještě finanční odškodnění? Jednak od žalované za znemožnění odběru vody a dále od ÚMČ - staveb. odbor, který povolení o odběru pozem. vod sousedům vydal a nám toto zamítnul (sousedka je bývalá pracovnice stav. odboru ÚMČ). Sousedka předložila dědické řízení, že je majitelkou 1/2 a druhou zdědila, my jsme doložili vlastnictví id. 1/2.ÚMČ si sám takto neoprávněně rozhodnul o vlastníku. Jakou formou - opět žalobou? Olga