Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žiji dlouhodobě v zahraničí a svůj byt jsem dala na starosti agentuře - "nájemci", která se mi o byt celkově stará a obsazuje nájemníky. Jelikož se mi opět stala situace s náhradou opravy za poškození věci, ptám se kdo má to má platit.

V nájemní smlouvě je odvolání na nařízení vlády ČR č. 308/2015 Sb a Pokud náklady na běžnou údržbu a drobné opravy u nemovitostí (dále jen „drobné opravy“) hrazené nájemcem přesáhnou limitaci určenou §6 nařízení vlády, je pronajímající strana povinna zabezpečit na svůj náklad provedení veškerých dalších drobných oprav a běžné údržby (dále jako „opravy nad limit“). Nájemce oznámí neprodleně pronajímající straně potřebu oprav nad limit. V této chvíli se jedná o upadená dvířka u staré pračky - oprava za cca 1.500 Kč. Děkuji Petra.

 

ODPOVĚĎ:
Oprava pračky není zahrnuta ve věcném vymezení v § 4 předmětného nařízení vlády. Pokud tedy oprava převyšuje 1.000,- Kč, pak opravu hradí pronajímatel (vizte níže § 5).
Citovaná ustanovení nařízení vlády č. 308/2015 Sb. :
§ 4
Drobné opravy podle věcného vymezení
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují
a)   opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
b)   opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
c)   opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
d)   výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e)   opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
f)   opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
g)   opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,
h)   opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
i)   výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).
§ 5
Drobné opravy podle výše nákladů
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.
§ 6
Roční limit nákladů
(1)   Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2  podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.
(2)   Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.