Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem v nájemním bytě od podzimu 2017 s prodloužením smlouvy vždy po roce, na rok, a vždy na dobu určitou. Nyní mám prodlouženou smlouvu 1.7.2019 do 30.6.2020. V bytě se vyskytuje každý rok, vždy od podzimu do jara plíseň ve všech třech pokojích v přerušovaných místech po celém obvodu zdi, v nichž se nacházejí okna.

Pronajímatel se pokusil řešit věc sérií opatření např. protiplísňovými nátěry, ventilátorem na WC a v koupelně, odvlhčovačem. Bohužel bezúspěšně.
Na podzim 2018 po všech opatřeních a jaře 2019 plíseň vznikla znovu. Měřením bylo zjištěno: že jsou zde tepelné mosty, některá místa jsou chladnější než ostatní plochy a bude zde vždy kondenzovat vzdušná vlhkost, bohužel stavební techniku nelze nijak obelstít max. seškrábat a přetřít protiplísňovým nátěrem, bylo ze strany technika navrženo položení tepelné izolace nad můj byt, jenž by mělo TROCHU pomoci s prochlazovaním nad okny u stropu. Ohledně toho, zda izolace byla schválena a zda ji položili mě nikdo neinformoval a i přes položení mi jak sami napsali nemohou zaručit, že se plíseň nebude dále vyskytovat. Technik mi dále sdělil, že investice do fasády nepřipadá z hlediska financí v úvahu. V bytě bylo 2017-2019 dále zjištěno x závad, které nebyly viditelné při podpisu smlouvu a kontrole bytu. Závady byly odstraňovány, až po mém naléhání na nutnost a důležitost závady odstranit z důvodu mého těhotenství. Od listopadu 2018 je v bytě miminko. Pronajímatel (zákaznická linka, jelikož mě nechtějí přepojit na kompetentní osobu, zkoušela jsem to několikrát) mi sdělil, že jsem se upsala na nájem do 30.6.2020 a o výpovědi nechtějí slyšet. V podmínkách bytu společnosti je napsáno, že nájem zaniká:
1. Uplynutím doby na niž byl nájem sjednán.
2. Písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem k datu, které sjednají.
3. Písemnou výpovědí nájemce ze zákonem stanovených podmínek.
4. Písemnou výpovědi pronajímatele zákonem stanovených důvodů s tříměsíční výpovědní dobou.
5. Jinými způsoby předpokládanými OZ, příslušnou nájemní smlouvou nebo těmito podmínkami.
Chtěla bych z bytu odejít co nejdříve, vzhledem k okolnostem nadcházejícího podzimu, ale bojím se, že podle jejich návrhu, kde je 30 dní na vyjádření pokud si dobu výpovědi zvolím sama a dále pokud ji neschválí, z důvodu, které uvedu, tak pak jak píší se pokračuje v nájemní smlouvě do data jejího konce. Bojím se, že když si dobu výpovědi zvolím sama, neschválí ji a budou zbytečně různými návrhy na např. Přestěhováním se do jejich jiného bytu výpověď zdržovat. Jsou výše uvedené důvody zákonné pro podání výpovědi s tříměsíční výpovědní dobou? Pokud ano, lze nějak zakomponovat do výpovědi, že já akceptuji i dřívější výpověď než je ze zákona tři měsíce? Smlouvu jsem na konci května 2019, kdy mi bylo posláno její prodloužení podepsala, jelikož jsem neměla v té době, kam jinam se popřípadě odstěhovat. Nyní mi v otázce bydlení chtějí pomoci známí a to přestěhováním se k nim. Děkuji, Jitka.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 2287 NOZ "Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval." Pokud je byt fakticky zdravotně závadný, máte právo nájem vypovědět dle výše citovaného ustanovení. Doporučovala bych zvolit ten postup, že nájem vypovíte, ve stanovené lhůtě se odstěhujete a pokud by Vám pronajímatel následně dělal problémy, nechť se obrátí na soud a domáhá se neplatnosti výpovědi. Doporučuji Vám, abyste si pro případ dokazování stav bytu zadokumentovala.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem