Počet stránek ve webu: 40.040

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem v nájemním bytě od podzimu 2017 s prodloužením smlouvy vždy po roce, na rok, a vždy na dobu určitou. Nyní mám prodlouženou smlouvu 1.7.2019 do 30.6.2020. V bytě se vyskytuje každý rok, vždy od podzimu do jara plíseň ve všech třech pokojích v přerušovaných místech po celém obvodu zdi, v nichž se nacházejí okna.

Pronajímatel se pokusil řešit věc sérií opatření např. protiplísňovými nátěry, ventilátorem na WC a v koupelně, odvlhčovačem. Bohužel bezúspěšně.
Na podzim 2018 po všech opatřeních a jaře 2019 plíseň vznikla znovu. Měřením bylo zjištěno: že jsou zde tepelné mosty, některá místa jsou chladnější než ostatní plochy a bude zde vždy kondenzovat vzdušná vlhkost, bohužel stavební techniku nelze nijak obelstít max. seškrábat a přetřít protiplísňovým nátěrem, bylo ze strany technika navrženo položení tepelné izolace nad můj byt, jenž by mělo TROCHU pomoci s prochlazovaním nad okny u stropu. Ohledně toho, zda izolace byla schválena a zda ji položili mě nikdo neinformoval a i přes položení mi jak sami napsali nemohou zaručit, že se plíseň nebude dále vyskytovat. Technik mi dále sdělil, že investice do fasády nepřipadá z hlediska financí v úvahu. V bytě bylo 2017-2019 dále zjištěno x závad, které nebyly viditelné při podpisu smlouvu a kontrole bytu. Závady byly odstraňovány, až po mém naléhání na nutnost a důležitost závady odstranit z důvodu mého těhotenství. Od listopadu 2018 je v bytě miminko. Pronajímatel (zákaznická linka, jelikož mě nechtějí přepojit na kompetentní osobu, zkoušela jsem to několikrát) mi sdělil, že jsem se upsala na nájem do 30.6.2020 a o výpovědi nechtějí slyšet. V podmínkách bytu společnosti je napsáno, že nájem zaniká:
1. Uplynutím doby na niž byl nájem sjednán.
2. Písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem k datu, které sjednají.
3. Písemnou výpovědí nájemce ze zákonem stanovených podmínek.
4. Písemnou výpovědi pronajímatele zákonem stanovených důvodů s tříměsíční výpovědní dobou.
5. Jinými způsoby předpokládanými OZ, příslušnou nájemní smlouvou nebo těmito podmínkami.
Chtěla bych z bytu odejít co nejdříve, vzhledem k okolnostem nadcházejícího podzimu, ale bojím se, že podle jejich návrhu, kde je 30 dní na vyjádření pokud si dobu výpovědi zvolím sama a dále pokud ji neschválí, z důvodu, které uvedu, tak pak jak píší se pokračuje v nájemní smlouvě do data jejího konce. Bojím se, že když si dobu výpovědi zvolím sama, neschválí ji a budou zbytečně různými návrhy na např. Přestěhováním se do jejich jiného bytu výpověď zdržovat. Jsou výše uvedené důvody zákonné pro podání výpovědi s tříměsíční výpovědní dobou? Pokud ano, lze nějak zakomponovat do výpovědi, že já akceptuji i dřívější výpověď než je ze zákona tři měsíce? Smlouvu jsem na konci května 2019, kdy mi bylo posláno její prodloužení podepsala, jelikož jsem neměla v té době, kam jinam se popřípadě odstěhovat. Nyní mi v otázce bydlení chtějí pomoci známí a to přestěhováním se k nim. Děkuji, Jitka.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 2287 NOZ "Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval." Pokud je byt fakticky zdravotně závadný, máte právo nájem vypovědět dle výše citovaného ustanovení. Doporučovala bych zvolit ten postup, že nájem vypovíte, ve stanovené lhůtě se odstěhujete a pokud by Vám pronajímatel následně dělal problémy, nechť se obrátí na soud a domáhá se neplatnosti výpovědi. Doporučuji Vám, abyste si pro případ dokazování stav bytu zadokumentovala.