Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Do vyúčtování BD se dává jen vyúčtování služeb, spojených s užíváním bytu a ne vyúčtování "rezervy na opravy". Mám právo nahlédnout na BD do tohoto fondu na můj byt, příp. dostat kopii? Nebo nemusím vědět k čemu byl použit?
Děkuji, Věra.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
ačkoliv zákon o obchodních korporacích neobsahuje žádné konkrétní ustanovení o právu člena družstva nahlížet do dokumentů družstva, lze i na tento případ aplikovat ustanovení týkající se základních principů vztahu mezi korporací a jejími členy, ustanovení § 212 odst. 1 občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), které mimo jiné stanoví, že korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy. S odkazem na uvedené ustanovení mám tedy za to, že jakožto členka družstva máte právo nahlížet minimálně do účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření bytového družstva. Pokud ze strany družstva nebude Vaše výzva k nahlédnutí do těchto dokumentů akceptována, lze se domáhat svého práva soudní cestou. Podotýkám však, že u družstev, která mají zřízenu kontrolní komisi by mělo platit, že kontrolní pravomoc vůči družstvu a jeho orgánům vykonávají členové přednostně prostřednictvím této kontrolní komise. Družstvo by tak mohlo odmítnou nahlížení do předmětných účetních dokumentů s odkazem právě na kontrolní komisi.