Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.664.999

odměna insolvenčnímu správci

Odesláno: 
Otevřeno 225 x
2 odpovědi
 
Dobrý den. 04/2022 nám bylo povoleno společné oddlužení manželů. Od 05/2022 jsme platili odměnu insolvenčnímu správci 1633,50 až do 01/2023 kdy nám bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Přihlášené pohledávky byly ve výši 535000, -. Po zpeněžení majetkové podstaty (345 265 Kč), byl splátkový kalendář spočítán na 8 měsíců s tím že bude splaceno 100% pohledávek, což bylo 09/2023 splněno. Poté co nám ješte další dva měsíce strhli peníze z výplaty na insolvenci jsme se dozvěděli od insolvenční správkyně toto: Celkový přihlášený dluh věřiteli byl ve výši 535 051,81 Kč.
Přihlášená pohledávka za sepsání insolvenčního návrhu bylo 7.260,-Kč
Za odměnu insolvenčního správce bylo uhrazeno 50.590,83 Kč.
Rád bych věděl zda je v pořádku že jsme celkový dluh uvedený v insolvenčním rejstříku přeplatili skoro o 50 000 Kč. Děkuji za odpověď.