Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.626.107

Zastavení marné exekuce + převzetí pohledávky

Odesláno: 
Otevřeno 344 x
2 odpovědi
 
Dobry den,

před 3 týdny jsem Vám psala dotaz ohledně zastavování exekucí. Zatím bez reakce z Vaší strany. Ptala jsem se primárně na to, zda-li se budou po 12 letech zastavovat i exekuce na lidi s příjmem, které nejsou spláceny, protože srážkou ze mzdy se už splácí exekuce, která vznikla dříve. V našem případě má dlužník příjem, ale srážky z něj jsou uz déle než deset let používány na splátku první exekuce. Ptala jsem se na to, jestli bude mít věřitel marně vymáhající (vymoženo 0Kc za 10 let) v pořadí druhou exekuci po uplynutí 12 let smůlu jen kvůli tomu, že byl v pořadí exekucí až druhý.

Dále jsem se chtěla zeptat na možnost převzetí (prvního) dluhu. Povinný půjde za cca 3 roky do důchodu a bude mít nízký důchod (míň než je nezabavitelné minimum). Dočetla jsem se o oddlužení za 3 roky v důchodu. Insolvenční návrh by mohl být schválen soudem, kdybych darovala dlužníkovi peníze na poplatky insolvenčnímu správci. Pochopila jsem, že v našem případě by po odchodu do důchodu povinného věřitel nedostal už vůbec nic. Napadlo mě zkusit nabídnout věřiteli peníze, co by stálo oddlužení + peníze, co povinný zaplatí na exekucích před odchodem do důchodu, a to výměnou za převzetí pohledávky. Bez ohledu na výši dlužné částky mi přijde, že reálná hodnota pohledávky je určena dobou, která zbývá povinnému do odchodu do důchodu. Je toto cesta, kterou byste mi doporučil?
 
Dobrý den, od 1. 1. 2023 lze skutečně zastavit tzv. bezvýsledné exekuce. To jsou takové, v nichž za posledních 6 let po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebylo vymoženo ani to, co by postačovalo na úhradu nákladů exekuce a zároveň touto exekucí není postižena nemovitost.
V tomto případě vyzve exekutor Vás jako oprávněného, abyste ve lhůtě 30 dnů sdělila, zda souhlasíte či nesouhlasíte se zastavením exekuce. V případě, že lhůta k vyjádření uplyne marně nebo budete souhlasit, exekuce bude zastavena. Pokud vyjádříte nesouhlas, budete vyzvána k zaplacní zálohy 500, - Kč (pokud nejde o výživné pro nezletilé dítě nebo ve věci újmy způsobené trestným činem či v důsledku pracovního úrazu či nemoci). V případě insolvenčního řízení bude soud posuzovat, zda dlužník je schopen splácet alespoň v minimální výši (cca 3.000,- Kč měs.), avšak v současnosti soudy žádají standardně vyšší splátky, min. 5.000,- Kč. Pokud by dlužník schopen nebyl, musel by mu někdo tuto částku poskytovat na základě tzv. smlouvy o důchodu. Jinak by bylo řízení zastaveno. Musíte si tedy především posoudit, zda bude dlužník schopný splácet. V insolvenčním řízení jsou si pohledávky v uspokojení rovny (vyjma zajištěných věřitelů, kteří se uspokojují ze zastavené nemovitosti a např. výživného na nezletilé dítě, které je uspokojováno ze 100%), takže mám za to, že odkup 1. pohledávky v exekuci byste nemusela realizovat.