Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.660.037

Zrušení probíhající insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 117 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
byla mi schválená insolvence 02/2022. Několik měsíců mi strahávají velkou část výplaty. Před pár dny podal jeden z věřitelů, který se nepřihlásil ve stanovené lhůtě, navrh na zrušení probíhajícího oddlužení. Uvedl že jsem sledovala nepoctivý záměr, když jsem jej neuvedla v návrhu a tím mu znemožnila včasné přihlášení jejich pohledávky. Můj záměr to nebyl. Dokonce jsem kontaktovala emailem věřitele 5 dní před koncem lhůty pro přihlášení a sdělila, že jsem v řízení. Skutečně mi může být oddlužení zrušeno na základě jeho návrhu a vyslovení pochybností o poctivém záměru? Jednalo se dlužné nájemné a vyúčtování poplatků. Věřitelem je městský úřad, který byt pronajímal. Nájemní smluva zanikla 05/2021. Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, o zrušení oddlužení rozhoduje vždy insolvenční soud. Soud může zrušit oddlužení na podnět věřitele, dlužníka nebo insolvenčního správce, nebo bez podnětu, jsou-li k tomuto dány zákonné důvody. O tom, zda je návrh věřitele důvodný, rozhodne po provedeném dokazování a přezkoumání návrhu věřitele insolvenční soud. K učiněnému návrhu věřitele lze doporučit přípravu Vašeho písemného vyjádření ve věci s přiložením důkazů, tj. Vaší výzvy věřitelům.