Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.415

Jak dlouho může insolvenční správce držet moji výplatu. Moc dekuji

Odesláno: 
Otevřeno 252 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Chci se zeptat, jak dlouho může insolvenční správce držet moji výplatu? Mzda chodí k 24 každého měsíce. Nájem musím mít zaplacený k 25. Moc dekuji Kováč
 
Dobrý den,
ze zákona žádná lhůta nevyplývá. Předpokládám, že máte schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře (příp. se zpeněžením majetkové podstaty). V usnesení o schválení splátkového kalendáře najdete ve výroku uvedený den, ke kterému by měl insolvenční správce učinit srážku ze mzdy a zbylou část poukázat dlužníkovi. Uvedené by mělo probíhat neprodleně, nejpozději ke dni uvedenému v citovaném usnesení.