Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.176

Soudem byla nařízena exekuce v můj prospěch. Jde o částku která včetně penále dnes bude přes 300000 tisíc a penále se s každým rokem nesplácení navyšuje. Exekutorovi se nepodařilo částku vymoci jelikož ta osoba žije v Rakousku (jde o českého občana)

Odesláno: 
Otevřeno 574 x
2 odpovědi
 
Soudem byla v roce2009 nařízena exekuce v můj prospěch. Jde o částku která včetně penále dnes (05.01.2021) bude přes 300000 tisíc a penále se s každým rokem nesplácení navyšuje.
Exekutorovi se nepodařilo částku vymoci jelikož ta osoba žije v Rakousku (jde o českého občana) a zde nemá konto ani jiný movitý majetek.
Od zahájení exekuce uplynulo už deset let a na dotaz jak se bude dále postupovat mi jeho sekretářka odpověděla výše zmíněné.
A dále mi na dotazy nereaguje. Advokátka co mě u soudu zastupovala šla do důchodu. Mne i exekutora o ukončení činnosti informovala s tím, že má jednat se mnou. Nevím jestli po deseti letech není třeba exekuci nějak obnovit, aby nedošlo z nějakého důvodu k jejímu ukončení to je první otázka. A druhá zda jednání exekutora je v pořádku poslal jsem mu tento dotaz o obnovení i doporučeným dopisem opět bez reakce. Děkuji za radu.
 
Dobrý den, exekuční řízení trvá, dokud nedojde k jeho ukončení některým ze způsobů vymezených v exekučním řádu. To je zpravidla vymožením nebo zastavením. Pokud by exekutor chtěl exekuci zastavit pro nemajetnost, podá Vám písemný podnět, zda s tím souhlasíte. Pokud ne, exkeuce zastavena nebude (vládnete řízením). Obnovovat exekuci či jinak žádat o její pokračování nemusíte, jak shora uvedeno. Exekutor (jeho zaměstnanci) Vám uvedené mohl sdělit, pokud tak neučinil, vyhodnotil zřejmě Vaše podání jen jako podnět bez vyřízení.