Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.626.518

Zabavení movitého majetku exekutorem z bytu kde povinná nemá trvalé bydliště

Odesláno: 
Otevřeno 563 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Mám dotaz, přítelkyně žije v podnájmu, kde s ní jsou i dvě nezletilé dcery, třetí už plnoletá dcera je u ní občas, nemá na adrese mojí přítelkyně trvalé bydliště, spíše přebývá u svého otce. Na nejstarší dceru je valena exekuce, proč a kolik je dluh přítelkyně neví. Když byla na návštěvě u přítelkyně, dostavili se do bytu přítelkyně vymahači exekutora a odebrali z bytu přítelkyně televizor, je tento postup v souladu se zákonem? Dcera přítelkyně u matky nežije, krom starého oblečení v bytě nic nemá a nic nevlastní, jak se vůči tomuto postupu bránit? Děkuju za odpověď
 
Dobrý den, v případě exekuce prodejem movitých věcí může soudní exekutor zajistit majetek všude tam, kde se oprávněně domnívá, že se dlužník zdržuje nebo může zdržovat. Postup vykonavatelů exekutora byl tak po právu. Vlastník věci musí podat návrh na vyšksrtnutí věci ze soupisu, v němž je nutné prokázat vlastnictví věci (faktura, strvzenka apod.) ; v případě neúspěch je však věc zpeněžena. Ve Vámi uváděném případě se spíše jedná o nátlak na rodinu dlužníka, aby dluh zaplatil, neboť televizory jsou prakticky neprodejné. V každém případě by návrh na výškrt věci měl být co nejdříve podán spolu s dotazem na výši dluhu. Pokud není vysoký, doporučovala bych jej za dlužníka uhradit; tak bude Vaší přítelkyni zajištěná věc s učitostí vrácena.