Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.351.895

SJM a insolvence, oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 229 x
1 odpověď
 
Od roku 2016 mám schválenou insolvenci. Insolvence je jen na mou osobu, manželka v ní nefiguruje. Do konce Insolvence mi zbývá cca 1,5 roku. Před vstupem do manželství jsem bydlel v bytu, který jsem následně prodal a přestěhovali jsme se do domu, který manželka dostala darem od rodičů. Na rekonstrukci domu jsme si musely vzít hypotéku, kterou jsem vždy splacel já. Rodiče manželky mi tvrdili, že dům spadá do sjm, bohužel jsem jim věřil. Chtěl bych se rozvést a nevím jestli rozvod neovlivní probíhající insolvenci. Chtěl bych se prosím zeptat, kdybych požadoval o navrácení peněz za prodej bytu, všechny finanční prostředky dostane insolvenci správce? Jak to je vlastně se sjm a insolvenci? Mám to ještě vydržet a počkat na konec Insolvence? Děkuji velice.
 
Dobrý den, odkazuji na ustanovení občanského zákoníku, který odkazuje na zákonný režim SJM
§ 709

(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

...
Z tohoto ustanovení vyplývá, že dům je vaší ženy, protože ho nabyla darem.

Po rozvodu můžete ve lhůtě 3 let požádat o vypořádání SJM, kde se můžete pokusit vymáhat po manželce částku, který byla vložena do domu. nicméně doporučuji advokáta pro toto řízení.

Doporučila bych počkat s rozvodem po skončení oddlužení. Vaše žena by totiž mohla podat návrh na vypořádání dříve než by končilo vaše oddlužení, a tak by mohl jít jakýkoliv zisk na vaše oddlužení. Navíc máte vzhledem k manželce vyšší nezabavitelnou částku, po rozvodu by vám bylo správcem sráženo ze mzdy více peněz na účely insolvence.