Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.665.019

Kompenzační pomůcka automobil a exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 449 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěli bychom Vás požádat o radu.
Teta /64 let/ je od roku 2009 upoutaná na invalidní vozík. Pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a příspěvek na péči.
V říjnu 2018 jsme zakoupili automobil a následně v listopadu 2018 jsme požádali o příspěvek na zvláštní pomůcku - automobil. Žádost byla v lednu 2019 zamítnuta, proti tomuto rozhodnutí jsme podali v zák. lhůtě odvolání a na červen 2019 bylo nařízeno šetření před posudkovou komisí. Tato komise /proběhlo vyšetření neurologem/ shledala, že nárok na příspěvek je oprávněný. V červenci o tomto rozhodnutí přišlo i vyrozumění k původnímu datu podání žádosti /listopad 2018/ a aktuálně čekáme na výpočet výše příspěvku.
Chtěli bychom se zeptat, jak postupovat v případě, když se objevila exekuce. Může být tetě automobil zabaven, když posud. komise shledala, že nárok na zvláštní pomůcku a výplatu této dávky je oprávněný, ale na výši příspěvku se teprve čeká?
Teta o exekuci nevěděla, nikdo ji nekontaktoval, automobil se koupil dříve než se podala žádost. Že má nárok na požádání této dávky jsme zjistili při koupi vozu, proto se žádost podávala až po zakoupení vozidla s tím, že prostě požádat zkusíme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu. Na koupi vozu se složila rodina. V okamžiku zjištění exekuce, jsme vymáhající úřad kontaktovali a doplnili informace o tom, že se nejedná o běžné vozidlo, ale o speciální kompenzační pomůcku, ale exekutor si nadále nárokuje jeho zabavení.
Z naší strany nešlo o žádný kalkul, pokud bychom o nějaké exekuci věděli, logicky bychom nikdy nešli touto cestou, i samotnou žádost jsme podávali s určitým prodlením, protože nikomu se nechtělo do papírové mašinerie, nicméně nárok na tuto pomůcku vznikl a je uznaný.
Cena automobilu, který si exekutor nárokuje i několikanásobně převyšuje částku exekuce.
Můžete nám prosím poradit, zda je možné se nějak bránit? Má exekutor nárok na zabavení v tomto případě? Jsme bezradní a nevíme, zda se vůbec nějak bránit lze.
Děkujeme za pomoc.
 
Dobrý den, dle občanského soudního řádu jsou z exekuce vyloučeny mj. „zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě“, z čehož plyne, že automobil jako zvláštní pomůcka je vyloučena z exekuce; pokud by exekutor chtěl tuto pomůcku zabavit, či tak již učinil, je třeba podat návrh na částečné zastavení exekuce uvedené věci a doložit posouzení posudkové komise, že nárok na zvláštní pomůcku a výplatu této dávky je oprávněný, resp. rozhodnutí o přiznání příspěvku, to by mělo postačovat; je dle mého názoru nerozhodné, že byl automobil pořízen dříve, přiznání příspěvku uvedené zcela zhojilo. Současně s návrhem na částečné zastavení exkeuce podejte i návrh na odklad exekuce prodejem dotčeného vozidla z důvodů předpokládaného zastavení exekuce jeho prodejem. Jinak pokud by exekutor vůz prodával, vyvolávací cena je dle zákona 1/3 jeho hodnoty; případný přebytek by Vaší tetě vrátil. Obecně Vám však doporučuji, pokud je dluh malý a ve Vašich silách, zaplaťte jej a ukončete exekuci celou, je to nejlevnější varianta; teta Vám např. může dlužnou částku postupně splácet.