Počet stránek ve webu: 40.639

V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.402.707

exekuce a insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 150 x
1 odpověď
 
Dobrý den, k hypotéce byla vydána i kreditní karta. Šla jsem do insolvence kam banka přihlásila kartu ve dvou přihláškách. Exekutor se do insolvence nepřihlásil. Dluh na kartě jako nezajištěnou a byla uspokojována ze splátkového kalendáře a náklady nalézacího řízení jako zajištěnou majetkem dlužníka. Ještě před vstupem do insolvence byl na tento dluh dán vklad na katastr na exekutorské zástavní právo, prodej nemovitosti a dražba a exekuce na mou osobu. Po skončení insolvence jsem byla osvobozena od zbytků dluhů do kterého spadá i nezajištěná pohledávka karty. Banka ale chce veškerý dluh doplatit včetně exekutorských nákladů. Podala jsem návrh na zastavení exekuce a výmaz z LV, ale ten mi okresní soud zamítl z důvodu zajištěné přihlášky majetkem dlužníka na náklady řízení. Moc prosím o radu jak dál postupovat, aby mohla být exekuce a zápisy na LV vymazány. Zda ihned zaplatit tuto pohledávku (pokud ano zda na účet kam se karta splácela nebo na účet exekutora) a pak zda je to možné, podat nový návrh na zastavení exekuce nebo podávat odvolání a v něm doložit že jsem pohledávku teď doplatila a zda musím doplácet celý dluh na pohledávku na kterou se vztahuje osvobození a náklady exekutora i když se do insolvence nepřihlásil. Moc Vás prosím o radu jak postupovat i Vaši pomoc. Ještě se prosím zeptám, když je zastavena exekuce a usnesení nabude právní moci za jak dlouho musí být dán pokyn na výmaz z centrální evidence exekucí.
 
Dobrý den, bez vyjasnění některých nejasností ve Vašem podání a bližšího studia podkladů k případu Vám nemohu konkrétně sdělit, jak máte dále postupovat. Lze jen obecně říci, že zajištěnou pohledávku lze po skončení insolvenčního řízení vymáhat, pokud nebyla uspokojována v průběhu insolvenčního řízení. Pokud jste podala návrh na zastavení exekuce a soous Vám ji zamítl, lze se odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Návrh lze podat kdykoliv znovu, má to však smysl, pokud uvedete a doložíte nové skutečnosti. Vřele Vám však doporučuji obrátit se o placenou právní pomoc na některé právníka z řad advkátů, který s Vámi na základě všech podkladů problém projde a navrhne další postup, více na http://www.advokatikomora.cz. K Vašemu druhému dotazu, žádná lhůta stanovena není, soudní exekutor by však měl informovat Exekutorskou komoru o skončení řízení bezodkladně.