Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.628.464

Pojistné plnění v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 1025 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
můj exmanžel mi dluží z vypořádání SJM. Před půl rokem podal návrh na oddlužení, které mu bylo schváleno, nyní mi je dluh hrazen prostřednictvím insolvenčního správce. Dlužník je dlouhodobě v pracovní neschopnosti, částky k pokrytí dluhů jsou minimální. V minulém měsíci bylo dlužníkovi vyplaceno odškodnění za úraz ve výši cca 43tis (úraz z roku 2017, nesouvisí se stávající PN). Nikoliv však na účet insolvenčního správce, ale k rukám dlužníka. Je tento postup správný? Neměla by být i tato platba počítána do příjmů dlužníka a rozdělena mezi věřitele? Má dlužník nějakou povinnost sdělit insolvenčním správci mimořádné/jednorázové příjmy?
Děkuji.
 
Pěkný den,

ano, povinností dlužníka je sdělit správci i nepravidelný příjem, jako je pojistné plnění. Pokud je toto vyplaceno k rukám dlužníka (pojišťovna vyplatí plnění dlužníkovi, protože neví, že je v insolvenčním řízení), musí tuto skutečnost sdělit dlužník ins. správci a ten rozhodne, jak bude s částkou naloženo. Částka by měla být použita k rozdělení věřitelům.

Pokud víte, že tuto částku dlužník zatajil a neodevzdal insolvenčnímu správci, můžete podat návrh na zrušení oddlužení. Pokud soud zruší dlužníkovi oddlužení pro nepoctivý záměr (tedy zatajení neočekávaného příjmu), bude muset dlužník uhradit věřitelům celou vymáhanou pohledávku.