Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.134.499

hypotéka během insolvence a po insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 211 x
1 odpověď
 
Dobrý den, měli jsme s manželem zajištěnou hypotéku, k hypotéce byla kreditní karta. Šli jsme do insolvence,
kreditní karta byla přihlášená jako nezajištěná a byla uspokojována ze splátkového kalendáře, hypotéka jako
zajištěná, nebyla uspokojována ze splátkového kalendáře a po dobu 5 let insolvence nebyla nemovitost prodaná. Na kartu bylo dáno zástavní právo exekutorské, exekuce na mou osobu, apod. Po řádně ukončené insolvenci po nás exekutor vymáhá doplatit zbytek dluhu i náklady exekutora i když jsme byli soudem osvobozeni od zbytků dluhů. Exekutor se do insolvence nepřihlásil a teď vše chce doplatit a nedá návrh na zrušení všech zápisů na LV nemovitosti patřící ke kartě ani ukončit exekuci na mou osobu. Prosím o radu jak dál postupovat. Hypotéka zatím nebyla ukončená, mohu jí začít dál splácet aby banka nemovitost neprodala. Prosím o radu jak dál postupovat, jelikož nechceme o nemovitost přijít. Děkuji za všechny zodpovězené mé otázky a o rady. Děkuji
 
Dobrý den,

Pokud si banka (nezajištěný věřitel) přihlásila pohledávku z kreditní karty a tato pohledávka byla uspokojována v rámci oddlužení, není exekutor oprávněn domáhat se po skončení oddlužení jakéhokoliv dalšího plnění. Usnesením krajského soudu po skončení oddlužení jste byla osvobozena od placení zbytku svých závazků. K tomu odkazuji na § 414 odst. 1 a 2 isnolvenčního zákona.

Doporučuji zaslat soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce s odůvodněním, že jste byla v rámci insolvenčního řízení osvobozena od placení zbytku svých dluhů; společně s žádostí o zrušení exekutorského zástavního práva na nemovitosti.

Rovněž požádejte písemně insolvenční soud, aby usnesení o osvobození od zbytku dluhů po vyznačení doložky právní moci zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost zatížená exekutorským zástavním právem nachází.

Ohledně pohledávky z titulu nespláceného hypotéčního úvěru platí, že pokud banka přihlásila svou pohledávku jako zajištěnou majetkem dlužníka (nemovitostí) a nemovitost nebyla v průběhu insolvenčního řízení zpeněžena z důvodu, že věřitel nepožádal o zpeněžení majetku, zůstává věřiteli právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku zachováno, přičemž tuto problematiku výslovně upravuje ust. § 414 odst. 4 insolvenčního zákona.