Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.141.681

Insolvence ve výkonu trestu

Odesláno: 
Otevřeno 335 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mam dotaz týkající se případné možnosti podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení v případě, ze je dotyčný ve výkonu trestu odnětí svobody. Dotyčný je ve VTOS pracovně zařazen. Je podání insolvenčního návrhu v tomto případě principiálně možné? Děkuji ZŠ
 
Dobrý den,
zákon takovýto postup nijak neomezuje, tedy mám za to, že tento postup možný je.
Druhou věcí však bude, zda věřitelé (zcela oprávněně) nebudou namítat, že dlužník tímto postupem sleduje nepoctivý záměr a zejména, zda vůbec bude dlužník schopen ze svých příjmů uhradit alespoň 30 % svých pohledávek.
Zároveň by dlužník musel zplnomocnit třetí osobu k účasti na přezkumném jednání u insolvenčního správce, jelikož toho by logicky účastnit osobně nemohl.