Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.792

Koupené auto a následný dopis od exekutora

Odesláno: 
Otevřeno 838 x
1 odpověď
 
Dobrý den, 14.2.2019 jsem koupila od paní X automobil Škoda Fabia. Auto bylo mnou řádně zaplaceno, přepsáno na dopravním inspektorátu a pojištěno.
Dne 25.2.2019 mi byla doručena,, výzva k předložení listiny potřebné k vedení řízení a ke sdělení skutečností významných pro řízení,, . Pan exekutor po mě žádal kupní smlouvu, ktrou jsem mu 26.2.2019 poslala v emailu. V dopise bylo psáno, že na základě pověření ze dne 23.11.2016, na majetek povinné paní X vydal Okresni soud v Mladé Boleslavi exekuci.
12. 3.2019 jsem exekutorovi poslala doporučený dopis, že jsem jednala v dobré víře, a že jsem nemohla vědět, že paní X je v exekuci, že auto bylo řádně přepsáno na dopravním inspektorátu, atd.
Odpověď exekutora byla
1),, námitka neplatnosti právního jednání, kterým došlo ke změně vlastníka movité věci, neboť soudní exekutor doručil 2.1.2017 povinnému vyrozumění o zahájení exekuce ze dne 25.11.2016 a povinný byl vázán zákazem nakládat se svým majetkem,,
2),, Novy vlastník se vyzývá, aby odevzdal movitou věc soudnímu exekutorovi,,
3) já mam uhradit dlužnou částku a to 18 tisíc.

Dotaz : jde s tím ještě něco dělat abych ja o koupené auto nepřišla?
Kdybych za pani X zaplatila dlužnou částku 18 tisich Kč, auto by mi zůstalo? zajímá mě, zda když má paní X více exekucí
, aby na mé koupené auto nebyla vázaná další exekuce. Bud na paní X nebo jejiho manžela.
Pani X je ochotná mi dluh splácet a podepsat smlouvu o půjčce, kterou bychom nechali ověřit na poště podpisem, stačilo by to takto?
Děkuji za včasnou odpověď.
Zdraví, nešťastná paní Y
 
Dobrý den, pokud soudní exekutor zahájil exekuci v roce 2016, leží na majetku dlužnice tzv. generální inhibitorium a ona skutečně nesmí nakládat se svým majetkem. Pokud exekutor vznesl námitku neplatnosti smlouvy, je smlouva z uvedneého důvodu neplatná a obě strany si musí vrátit, co si plnily – Vy automobil (který předáte exkeutorovi, což je Vaše povinnost), dlužnice peníze. Pokud tak neučiní, dopouští se bezdůvodného obohacení a Vy tuto částktu včetně nákladů po ní můžete soudně vymáhat, pokud Vám ji neuhradí doborvolně. Je rovněž možné podat trestní oznámení, neboť dlužnice musela o exekuci vědět a při prodeji Vás úmyslně uvedla v omyl – může jít tak o podvod. Nené dále zřjemé, proč byste za dlužnici měla platit řástku 18 tisíc, jak uvádíte, jedná se o dluh dlužníka, který nelze vymáhat po třetí osobě – tuto skutečnost si ještě s exekutorem vyjasněte. Pokud byste však dluh zaplatila dobrovolně, v případě dalších exekucí dlužnice si nepomůžete, genarální inhibitorium trvá i v dalších řízeních a další exekutor v řadě můře vydádí automobilu po Vás reálně požadovat. Pokud autmobil skutečně chcete, bude nejjistější jej vydražit v dražbě v dotčené exekuci, a to za 1/3 z ceny (nejnižsí podání, pokud budete jediný zájemce). V tomto smyslu bych soudního exekutora informovala.