Počet stránek ve webu: 40.661

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.476.140

Námitka promlčení v běžícím exekučním řízení

Odesláno: 
Otevřeno 139 x
1 odpověď
 
Prosím o sdělení, zda v případě, že nebyla vznesena námitka promlčení u soudu k pohledávce, zda lze v běžící exekučním řízení vznést námitku promlčení. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, i přesto, že námitka promlčení nebyla vznesena v nalézacím řízení, lze dle současné jeudikatury vznést námitku promlčení dluhu i v exekučním řízení a to návrhem na zastavení exekuce z uvedeného důvodu.