Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.665.061

INSOLVENCE-dědění z odkazu

Odesláno: 
Otevřeno 465 x
5 odpovědí
 
Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o informaci, zda lze (pokud ano - jakým legálním způsobem) ošetřit závěť/odkaz nemovitosti mého otce v případě,
že u mne probíhá insolvenční řízení (zbývá mi 1,5 roku) a mám ještě bratra. O tuto nemovitost bychom pochopitelně neradi přišli.
Předem děkuji za radu.
Janečková
 
Dobrý den,
jelikož jste neopominutelným dědicem, kterému náleží tzv. povinný díl, lze se dědění vyhnout jedině tak, že Vás otec formálně vydědí.
Toto však většina rodičů nechce absolvovat a v tom případě lze jedině doporučit postup, kdy otec sepíše závěť a Vám jako neopominutelnému dědici odkáže pouze povinný díl.
Dle ust. § 1643 občanského zákoníku platí, že nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, přičemž je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. V takovém případě by mohl Váš otec platně odkázat 7/8 dědictví bratrovi a jen 1/8 Vám.
Zcela se vyhnout situaci, že byť jen část dědictví budete muset odevzdat insolvenčnímu správci ke zpeněžení lze dosáhnout jen procesem vydědění.
 
Dobrý den,
mohu se zeptat, zda je možné dohodnout věcné břemeno na nemovitost, která bude darovaná mému bratrovi od otce, ale bydlet tam budu zatím já.
Děkuji.
 
Dobrý den,
pokud se Váš otec rozhodne darovat svou nemovitost Vašemu bratrovi, může v rámci darovací smlouvy zřídit ve prospěch jakékoliv osoby věcné břemeno doživotního užívání darované věci.
Smlouva tak bude obsahovat část o darování nemovitosti bratrovi a část o zřízení věcného břemene bezúplatného užívání nemovitosti ve Váš prospěch. Budete tak mít zajištěn právní titul k užívání předmětné nemovitosti.
 
Dobrý den, navazuji na mé dva předchozí dotazy a
mám ještě poslední 3. dotaz : Může zřízení věcného břemene v můj prospěch, které bude ujednáno v darovací smlouvě mezi mým otcem a mým bratrem, napadnout nebo jinak zpochybnit můj insolvenční správce? Děkuji.
 
Dobrý den,
jelikož jde o ujednání ve Váš prospěch, ze kterého nemohou mít věřitelé žádný prospěch, insolvenční správce není oprávněn jej napadnout, neboť věcné břemeno bude zřízeno k nemovitosti, jejímž vlastníkem je jiná osoba, nežli Vy.