Počet stránek ve webu: 40.710

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.594.487

pozastavení či snížení exekučních srážek

Odesláno: 
Otevřeno 170 x
1 odpověď
 
Dobrý den, pobírám inv. důchod I. stupně ve výši 6545, -Kč a vdovecký důchod ve výši 838, - Kč, celkem tedy 7383, - Kč. Z této částky jsou mi sráženy dvě exekuce, každá ve výši 385, -Kč, tudíž mi zbývá 6613, -Kč. V srpnu 2019 mi bude ukončeno pobírání vdoveckého důchodu. Dle sdělení ČSSZ je nezabavitelné minimum 6428, 67 Kč. Ale já se dostanu pod toto minimum. ČSSZ mi sdělila, že nemůže srážky zastavit bez pokynu exekutora, tudíž mi klidně budou vyplácet důchod hluboko pod nezabavitelným minimem a že se musím obrátit na toho, kdo exekuce nařídil. Jakým způsobem to mám učinit a hlavně v jakém termínu, když ČSSZ mi sdělila, že na změnu či pozastavení srážek mají lhůtu tři měsíce. A jak postupovat, když exekutoři tyto změny nebudou brát v potaz. Na právní zastoupení nemám finance a v případě zamítavého postupu exekutorů to pro mne znamená naprostou životní likvidaci. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, postup ČSSZ je přinejmenším diskutabilní, sám poddlužník, tj. ČSSZ má exekutorovi sdělit, že vzhledem k úpravě Vašeho životního minima nic zasílat na vymáhanou pohledávku od září 2019 nelze, nicméně pokud není ochotna sama vzít na vědomí změny ve Vašich příjmech, obraťte se na dotčené soudní exekutory. Zašlete jim písemně kopii vyrozumění či rozhodnutí ohledně Vašeho vdoveckého důchodu a sdělení ČSSZ o výši Vašeho nezabavitelného minima od září 2019 se žádostí o pokyn ČSSZ srážky neprovádět. Pokud byste nebyl úspěšný, doporučuji Vám podat stížnost na nezákonný postup soudního exekutora u dohledového orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo Exekutorská komora ČR.